welke medicijnen kun je nemen voor een hoge of lage bloeddruk

Wat zijn bloeddruk medicijnen? Gedetailleerde uitleg.

Bloeddruk is de druk die het bloed uitoefent op de wanden van de bloeddruk. Ongecontroleerde bloeddruk kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en kan gevaarlijk zijn. Het moet onmiddellijk worden gecontroleerd om langdurige of permanente schade te voorkomen. De bloeddruk moet onder controle worden gehouden door iemands levensstijl aan te passen.

Let op: Voor meer informatie over het onder controle houden van de bloeddruk, zie onze onderwerpen tips om de bloeddruk te verlagen en tips om de bloeddruk te verhogen.

Als de bloeddruk nog steeds in het abnormale bereik ligt ten opzichte van een normale bloeddruk, adviseren artsen bloeddruk medicijnen aan de patiënt.

Bloeddruk medicijnen

Men moet zijn bloeddruk bijhouden met behulp van bloeddrukmeters. Als de bloeddruk het normale bereik van 100-120 mm Hg voor systolisch en 70-80 mm Hg voor diastolisch overschrijdt, wordt de aandoening hypertensie genoemd. Als de bloeddruk onder dit normale bereik ligt, wordt de aandoening hypotensie genoemd. Lees ons artikel over soorten bloeddruk voor meer informatie over hyper- en hypospanning.

Beide aandoeningen hebben hun manifestaties en worden vaak behandeld met bloeddrukmedicatie en aanpassingen van de levensstijl om schadelijke effecten op het lichaam te voorkomen.

Geneesmiddelen en klinisch management voor hypotensie (lage bloeddruk)

De volgende worden voornamelijk gebruikt bij de behandeling en behandeling van patiënten met hypotensie:

 • Vloeistof therapie
 • Alfa-agonist
 • Nor-adrenaline
 • agonisten van angiotensine
 • Verhoogde zoutinname
 • Steroïden

Vloeistof therapie

De lage druk van het bloed veroorzaakt hypotensie of kan te wijten zijn aan het lage bloedvolume. Vloeistoftherapie is een gangbare praktijk voor het behandelen van patiënten met hypotensie. We raden patiënten aan om veel te drinken, vooral bij warm weer.
Intravasculaire vloeistoffen worden ook aan patiënten gegeven voor sneller herstel of als de patiënt bewusteloos is.

Alfa-agonist

Alfa-receptoren zijn bepaalde soorten receptoren in de ogen, blaas, hart en wanden van bloedvaten. Bij stimulatie door alfa-agonisten trekken ze de spieren in de wanden van bloedvaten samen.

 • Stimulatie van alfa-receptoren, voornamelijk alfa-1-adrenerge, verhoogt de weerstand tegen het bloed.
 • Deze receptoren verhogen bij stimulatie ook de belasting van het hart.
 • Vasoconstrictie wordt ook gezien bij stimulatie van alfa-receptoren

Methoaxamine en protamines zoals midodrine zijn veelgebruikte alfa-agonisten om hypotensie (hoge bloeddruk) te behandelen.

Nor epinefrine

Nor epinefrine is een levensreddend medicijn. Het wordt ook gebruikt als medicijn om de bloeddruk te behandelen. Het kan levensreddend zijn in noodsituaties. Nor epinefrine werkt voornamelijk op alfa-een- en bèta-on-receptoren. Het heeft de voorkeur op epinefrine omdat het weinig tot geen effect heeft op alfa-twee- en bèta-twee-receptoren. Stimulatie van alfa-een-receptoren verhoogt de bloeddruk door het bovengenoemde mechanisme. Beta 1-receptoren worden voornamelijk in het hart aangetroffen. Ze zijn ook te vinden in nier- en vetcellen. Bij stimulatie verhogen bèta-1-receptoren de hartslag en verhogen ze de renineproductie. Verhoogde hartslag en renine via het renine-angiotensinesysteem verhogen de bloeddruk.

Angiotensine-agonisten

Angiotensine maakt deel uit van het renine-angiotensinesysteem dat de bloeddruk verhoogt door de bloedvaten te vernauwen door AT-1-receptoren te activeren (vasoconstrictie). Angiotensine verhoogt de belasting van het hart, waardoor het hart sterker en sneller gaat kloppen. Angiotensine-agonisten ondersteunen de werking van angiotensine en houden de natrium- en kaliumspiegels in het lichaam op peil.

Corticosteroïden

Steroïden, vooral corticosteroïden en mineralocorticoïden, worden in noodgevallen gebruikt om de bloeddruk te verhogen. Ze veroorzaken voornamelijk de overstimulatie van receptoren die de opname en retentie van natrium in het lichaam verhogen. Water wordt ook geabsorbeerd om hemostase te behouden. Als gevolg hiervan neemt het bloedvolume toe, evenals de bloeddruk.
Fludrocortison kan worden gebruikt om orthostatische hypotensie te behandelen. Dexamethason kan worden gebruikt om neonatale hypotensie te behandelen. (B)

bloeddruk medicijnen bij hypertensie en hypotensie

Medicijnen voor hypertensie (Hoge bloeddruk)

Hypertensie is gevaarlijker dan hypotensie omdat het meer schade kan aanrichten. Beroerte, blindheid, hartaanval, orgaanschade en hypertensieve crisis zijn enkele van de manifestaties van hypertensie.

De volgende medicijnen of medicijnklassen kunnen worden gebruikt als medicijnen tegen hoge bloeddruk:

 • Lisdiuretica
 • Thiaziden
 • Fenoldopam
 • Bètablokkers
 • Ace-remmers
 • Renine-remmers
 • Angiotensinase-enzymremmers
 • Alfablokkers
 • Calciumantagonisten
 • Vaatverwijders

Lisdiuretica

Lisdiuretica werken op een lus van de Henle van de nier. Ze werken op de natrium-kalium-2-chloor (Na-K-2Cl) drager in de dikke stijgende lus van Henle, waardoor de natriumopname uit de lus van Henle afneemt. Het verhoogt op zijn beurt de uitscheiding van natrium en water. Lisdiuretica worden gebruikt om hypertensieve crises en hypertensieve noodsituaties te behandelen. Furosemide en torsimide zijn veelgebruikte lisdiuretica

Thiaziden

Thiaziden zijn de klasse van diuretica die worden gebruikt om chronische hypertensie te behandelen. Ze werken in op de distale ingewikkelde tubuli van de nier, waardoor de natriumresorptie afneemt. Er wordt een grote hoeveelheid verdunde urine geproduceerd. Het bloedvolume neemt af, evenals de bloeddruk. Hydrochloorthiazide is een van de meest voorkomende thiaziden voor de behandeling van hypertensie.

Fenoldopam

Fenoldopam is een D1-receptoragonist. D1 wordt voornamelijk aangetroffen in niervaten. Fenoldopam verhoogt de bloedtoevoer naar de nier door de perifere weerstand van de haarvaten te verminderen. Verhoogde bloedstroom veroorzaakt diurese (verhoogde vochtuitscheiding) en natriurese (verhoogde natriumuitscheiding); vandaar dat de bloeddruk wordt verlaagd.

Bètablokkers

Bètablokkers zoals atenolol en propranolol zijn bloeddruk medicijnen en vertragen het hart voornamelijk door de afgifte van epinefrine en vele andere hormonen te blokkeren. Bètablokkers kunnen ook in noodgevallen worden gebruikt om hypertensie te behandelen.

ACE-remmers

De bloeddruk medicijnen ACE-remmers voorkomen dat het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) angiotensine 2 produceert, waardoor de stijging van de bloeddruk wordt voorkomen door vasoconstrictie te verminderen. ACE-remmers worden ook gebruikt als renineremmers. Van de ACE-remmers komen captopril en enalapril veel voor.

Angiotensine-converterende enzymremmers (ACEI’s)

Angiotensine-converterende enzymremmers remmen de omzetting van angiotensine één in angiotensine 2 (B). Hoe minder angiotensine, hoe significanter de natriurese en hoe lager de bloeddruk. Het kan dus een bloeddruk medicijn zijn voor het verlagen van de bloeddruk.

Alfablokkers

Alfablokkers zoals yohimbine en idazoxan zijn bloeddruk medicijnen en voorkomen dat de alfa-receptoren in de wanden en gladde spieren van slagaders en kleine haarvaatjes samentrekken, waardoor de bloeddruk daalt. Zodoende wordt het soms ingezet als bloeddruk medicijn om de bloeddruk te verlagen.

Calciumantagonisten

Calciumantagonisten (verapamil, nifedipine) blokkeren het binnendringen van calcium in de cellen. Calcium is nodig voor gladde spieren om samen te trekken. Hoe lager het calcium, hoe minder spiercontractie van hart en bloedvaten en hoe lager de bloeddruk.

Vaatverwijders (Vasodilators)

Vasodilatatoren verwijden de bloedvaten en verlagen zo de bloeddruk. Stikstofmonoxide, NO, intramusculaire en sublinguale vasodilatatoren zijn van alledaags gebruik.

Conclusie

Met bloeddrukmedicatie wordt de bloeddruk binnen normale grenzen gehouden. Als de bloeddruk binnen abnormale grenzen ligt, kunnen de bovengenoemde geneesmiddelen niet alleen het probleem behandelen, maar ook helpen om de bloeddruk binnen het normale bereik te houden. Gebruik een goede bloeddrukmeter om je bloeddruk correct te meten.

Belangrijke opmerking: Als jij je ziek voelt, probeer dan niet zelfmedicatie toe te passen op basis van de bovengenoemde kennis. Raadpleeg uw arts of bezoek het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

+ berichten

Asadullah z'n passie is de gezondheid van de mens. Dit heeft hem doen bewegen de studie Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery te starten aan een gerenommeerde universiteit. In z'n vrije tijd verdient hij graag wat bij met het schrijven van artikelen voor websites in de gezondheidsniche. Bij Mindsetking zijn we blij dat we hem konden toevoegen aan ons team!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *