wat is feedback vragen

Feedback vragen doe je zo! Tips & Tricks.

Stel jij je ook niet graag kwetsbaar op waardoor je het feedback vragen over je werkzaamheden aan je collega’s blijft uitstellen. Dan vind je het vast een geruststelling te weten dat jij niet de enige bent die dit eng vindt. Toch is het soms nodig dat je hen benaderd voor dit doel. Dit is sowieso het geval wanneer je gezamenlijk aan een project werkt dat je een promotie kan opleveren.

Ook in andere meer persoonlijke situaties is het soms handig om door het feedback vragen aan familie en anderen, te weten hoe je er voor staat. Dit is dan een enge stap die veel dapperheid van je vereist indien je niet precies weet wat je moet doen.

Gelukkig kun je leren om betere feedback te vragen, een vaardigheid waarover je in onderstaande alinea’s meer leest; en leert. Tevens informeert deze tekst je over de voordelen van het vragen om feedback. Ook laat het je inzien dat je kunt leren om betere feedback te vragen al dan niet met behulp van ons handig stappenplan.

Feedback vragen: de voordelen

Feedback vragen aan anderen kent de volgende voordelen:
1. het helpt je beseffen dat wat je jezelf zegt helemaal verschilt van de echte realiteit;
2. het geeft je de kans om te groeien;
3. het helpt je om de banden binnen je netwerk te versterken;
4. het legt je innerlijke criticus het zwijgen op of helpt het milder tegen je te zijn;
5. het komt werkrelaties ten goede, waardoor je beter kunt functioneren;
6. het zorgt ervoor dat ondernemingen hun producten beter gaan marketen; en
7. het helpt je om persoonlijke doelen scherper te stellen.

Zoals je merkt is feedback vragen goed voor je persoonlijke ontwikkeling op elk vlak, waardoor het je levensloop een positieve wending kan geven. Ondanks dit feit ben jij niet de enige die het vragen om feedback, eng vindt. Lees gauw verder om er achter te komen waarom dat het geval is.

goede feebdack vragen levert voordelen op
De voordelen van feedback vragen zijn groter dan je denkt.

Redenen waarom om feedback vragen eng is

De meest voor de hand liggende reden waarom het om feedback vragen eng is, is natuurlijk het feit dat het je dwingt om je gedrag, handelingen of werkzaamheden vanuit een ander perspectief te bekijken. Je kunt namelijk niet voor degene aan wie je om feedback vraagt bepalen wat het antwoord op je vragen zal zijn. Het enige dat je wel van je feedback gever mag verwachten is dat de persoon eerlijk is én het beste met je voor heeft.

Het is daarnaast voor velen onder ons ook eng om feedback te vragen aan anderen, vanwege ons karakter. Als mens voel je je immers niet bij een ieder op je gemak terwijl je als introvert ook nog last kan hebben van een laag zelfvertrouwen. In dat geval kijk je er niet naar uit om met de negatieve ( on)terechte mening van een superior geconfronteerd te worden. Ook wil je dan graag voorkomen dat je door je collega’s als een bedreiging wordt gezien wanneer jij beter dan hen presteert.

Feedback vragen is tevens een onplezierige manier van informatie inwinnen, omdat het er toe kan leiden dat je inziet dat je niet capabel genoeg bent. De adviezen die je namelijk krijgt om de aanpassingen te plegen, aan je product, thesis of werkmethode kunnen een hoger budget, nadere studie of grotere mate van inzet vereisen, waarover je op het moment van de feedback, niet beschikt. Je kunt daardoor gedemotiveerd raken, wat dus niet de bedoeling is geweest.

Voordat je besluit om gelet op het voorgaande er van af te zien om feedback te vragen aan je collega’s, stel ik je alvast gerust door je te vertellen dat je met het model om feedback te vragen dat je aan het einde van dit artikel aantreft, deze angst tot het verleden kunt laten behoren. Alvorens dat te doen informeer ik je in de drie komende paragrafen over wat feedback vragen concreet is, welke typen er zijn en aan wie je het vragen kunt.

Dit houdt feedback vragen eigenlijk concreet in

Feedback vragen houdt concreet in dat je aan een of meerdere personen vraagt wat ze van je werkwijze, gedrag, functioneren of product vinden. Je last deze terugkoppeling in om aan de hand van vooraf opgestelde vragen informatie te verzamelen over deze aspecten in je bestaan. Tevens beoog je door het implementeren van de resultaten van de verkregen feedback, om uit te groeien tot een betere versie van jezelf.

Hoe kun je het beste feedback vragen

Onbewust heb je beslist wel eens om feedback gevraagd aan anderen. Denk bijvoorbeeld aan de keer dat je belast was met de planning van het gouden huwelijksfeest van je ouders en je na afloop aan je gasten vroeg wat ze van het feest vonden. Of aan het moment dat je besloot je zelf ontworpen kinderbed op facebook te posten, waarbij je naar de mening van je vrienden vroeg. De reacties die je dan kreeg heb je toen misschien als een persoonlijke aanval ervaren, wat natuurlijk niet de bedoeling van de feedback gever, was. Het vragen om feedback gaat dus meestal spontaan.

In grote lijnen kun je dat op twee manieren doen, te weten:
1. Persoonlijk en
2. Online

Bij persoonlijke feedback vragen stap je zelf op de persoon af met het verzoek zijn of haar mening over bijvoorbeeld je verrichtingen, met je te delen.

Dit verschilt van online feedback vragen door het feit dat je dit terugkoppelingsverzoek via het internet laat lopen. In dit geval stuur je een vragenlijst op of nodig je degene uit om deel te nemen aan je enquête op een online platform.

Er zijn tal van variaties mogelijk op deze twee methoden zoals:
* het face to face benaderen van je feedback gever en het opsturen per E-mail van je vragen;
* het telefonisch feedback vragen en krijgen;
* het gebruik maken van video call faciliteiten,wat goed is voor het feedback vragen aan collega’s; en
* het vragen om feedback in de vorm van comments via sociale media.

waarom feedback vragen
Tegenwoordig is het erg makkelijk om online feedback te vragen.

Aan wie kun je allemaal feedback vragen?

Je kunt om feedback vragen aan slechts een persoon terwijl er zich ook situaties kunnen voordoen waar vragen om feedback in groepsverband, je meer inzicht in je functioneren verschaft.

Een variatie op de laatste optie heet 360 graden feedback vragen. De groep personen die je in dit geval benaderd beoordelen dan je werkzaamheden, gedrag of product vanuit hun eigen discipline (binnen het bedrijf). 

Je kunt:

– feedback vragen aan collega’s: dit kan een van je collega’s zijn waarmee je het meest op trekt of al degenen waarmee je op je afdeling of tijdens je schift werkt. Zij zitten op hetzelfde niveau als jij binnen de onderneming, waardoor je wellicht met hun mening en adviezen je werk beter kunt doen. Betrek je bij je evaluatie procedure ook collega’s van andere afdelingen zoals de directie en HRM, dan krijg je dus 360 graden feedback terug.

– feedback vragen aan klanten: deze feedback kan gaan over de ervaring die je doelgroep met je product en of dienstverlening heeft. Het geeft je een beeld van de rangschikking van je bedrijf binnen de bedrijfstak waarin je onderneemt. Het stelt je ook in staat om je marketing op alle niveau’s aan te passen en te verbeteren. Dit zelfde geldt natuurlijk ook voor het feedback vragen aan cliënten;

– feedback vragen aan familie: dit doe je zoals ik in een eerdere alinea aangaf, stellig onbewust reeds. Het gaat bijvoorbeeld om het vragen naar hun mening over de maaltijden die je klaar maakt. Ook valt het met je partner bespreken van de voortgang van jullie relatie, onder deze categorie;

– feedback vragen op je stage: wat veel weg heeft van het feedback vragen aan je collega’s of op de werkvloer. Behalve je mede stagiaires vraag je deze terugkoppeling aan je stagebegeleider(s), de medewerkers van je stageplek en je directie. Ook dan krijg je een holistische dus 360 graden blik, op de manier hoe je tijdens je stageperiode hebt gefunctioneerd.

Stel altijd originele feedback vragen

Wanneer je om feedback vraagt, kun je natuurlijk altijd een lijstje met vragen downloaden van het internet. Zolang je je er van bewust bent dat je deze vragen zal moeten aanpassen aan je eigen situatie, is daar niets mis mee. Je kunt immers niet de verkoper zijn van gehaakte tassen en aan je klanten feedback vragen over zelf gemaakte zeepsoorten van handelaar Q. Voorkom verwarring bij je feedback gevers en stel alleen, originele vragen die tevens specifiek en tijdgebonden zijn.

Je kunt kiezen uit:
– open vragen stellen, waarbij je feedback gever je zijn mening in eigen woorden weergeeft;
– gesloten vragen stellen, het type vragen waarop je zelf een antwoord geeft waaruit je feedback gever kiest;
– ja/ nee vragen; en
– meer keuze vragen.

Voor welk type vraag je ook kiest, zorg er altijd voor dat de persoon aan wie je om feedback vraagt weet:
– in welke hoedanigheid je om de feedback vraagt: we hebben allemaal meerdere petten op. Indien je in het bedrijf van je ouders werkt en om feedback vraagt aan een van hen, heb je er meer aan als ze je werkzaamheden beoordelen in je hoedanigheid als arbeider dan dat ze het als je ouders onder de loep nemen;
– om welke periode het gaat dat je feedback wenst: dit is handig omdat je je wellicht in het begin van je relatie anders opstelde dan je nu aan het doen bent;
– over welk specifiek geval je graag de mening en adviezen hoort, omdat je handelingen per dag, omstandigheden en moment kunnen veranderen.

feedback vragen voorbeelden ook aan collegas
Hieronder enkele voorbeelden van het vragen van feedback

Ter illustratie enkele voorbeeld van feedback vragen

– Drie voorbeelden van feedback vragen aan collega’s
( Introductie) Ik werk hier al drie maanden mee aan project XYZ, waarbij ik belast ben met het registreren van de gegevens van de deelnemers. Daartoe heb ik een nieuw registratiesysteem in het bedrijf geïntroduceerd, waarover ik zelf heel tevreden ben. Toch verneem ik graag aan de hand van onderstaande drie vragen wat uw mening hier over is.
1. Bent u bekend met dit nieuwe systeem: ja / nee
2. Zo ja, hoe vind u dat dit systeem u helpt bij het analyseren van de vorderingen van de deelnemers?
Zo nee, waarom niet?
3. Vind u dat ik met dit nieuw systeem mijn werk beter doe en heeft u ook enkele aanbevelingen daartoe?

– Drie voorbeelden van feedback vragen aan klanten of cliënten
(Introductie) Gewaardeerde klant/ client. Wij stellen het zeer op prijs dat u belangstelling hebt voor ons product. U zult wel gemerkt hebben dat wij al een tijdje bezig zijn met het verbeteren van onze gezonde sappen lijn. In dat kader kunnen wij uw mening goed gebruiken. Onderstaande vragen gaan specifiek over de appelsappen in ons assortiment. Deze zijn vanaf mei van een nieuwe label voorzien en ook in een twee liter verpakking te krijgen. Ook is deze nieuwe versie verrijkt met vitaminen en mineralen. Graag vernemen we aan de hand van onderstaande vragen hoe u deze switch heeft ervaren.
1. Heeft u onze nieuwe appelsap reeds geproefd? Ja/ nee
2. Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat is het eerste dat u opviel?
3. Hoe ervaart u de nieuwe verrijkte smaak van deze sap?

– Een voorbeeld van concreet feedback vragen een familielid
Ben jij degene geweest die het gouden huwelijksfeest van je ouders heeft georganiseerd, dan kun je op de volgende manier om feedback vragen:
(Introductie) Het was zo leuk dat je aanwezig was op het 50 jarig huwelijksjubileum van mijn ouders. Het werd gehouden op 31 juli 2021 in de grote zaal van XYZ. Nu het achter de rug is ontvang ik graag je feedback over het verloop van deze avond. Kan je daarom de vragen in deze e-mail zo spoedig mogelijk beantwoorden? Alvast bedankt!
1. Hoe heb je mij als gastvrouw ervaren?
2. Wat vond je van het programma?
3. Vind je dat het verhaal van mijn ouders goed belicht is en heb je tips om het de volgende keer beter te doen?

Zoals je ziet is het helemaal niet moeilijk om feedback vragen op te stellen of aan te passen. Indien je innerlijke criticus nu zegt, yeah jij vindt dat omdat je al weet hoe je het moet doen, kun je overwegen om te leren om betere feedback te vragen. De opties die je daartoe hebt, som ik hieronder voor je op.

Hoe kun je leren om betere feedback te vragen

Je kunt leren om betere feedback te vragen door het volgen van een cursus of door boeken rond dit thema te bestuderen.
Een cursus over feedback vragen kan je helpen om deze vaardigheid heel gauw onder de knie te krijgen.

Ook kun je boeken lezen over feedback. Zo is het boek Feedback is een cadeautje van Douglas Stone een echte aanrader. Het somt de voordelen van het krijgen van feedback op terwijl het je ook laat inzien dat je het in je dagelijkse dien en laten vaak (on)bewust krijgt of zelf geeft.

Ook met Vraag gewoon feedback van Axelle de Roy, zal het je lukken om verder op te bloeien in dit leven. In het eerste deel leer je vragen om positieve feedback van anderen, terwijl het tweede boek in deze serie gericht is op het krijgen van adviserende feedback.

originele feedback vragen over jezelf aan collegas of familie
Lees hieronder nog de laatste bruikbare tips om beter te worden in feedback vragen

Stappenplan feedback vragen aan collega’s en anderen, een praktisch model

Zoals eerder aangegeven kun je met onderstaand model om feedback te vragen, alle informatie die je nodig hebt over je performance bij anderen inwinnen. Door alle stappen te volgen krijg je namelijk een zee van voor jou relevante informatie die je kan gebruiken bij het verbeteren van je werkwijze en zelfbeeld. Alles ter bevordering van je persoonlijke groei op elk gebied. De stappen zijn als volgt:

1, Ga bij je zelf na waarom je om feedback wilt vragen aan anderen: is het soms omdat je betere prestaties wilt leveren op het werk of heb je gewoon behoefte aan aandacht van je meerdere? Wil je soms weten of je aanpassingen moet plegen aan je product of doe je het om je marketingstrategieën aan te scherpen? Het is m.a.w. belangrijk om het doel van je feedback te weten.

2. Stel de periode, de gebeurtenis en of situatie vast waarover je informatie wenst: dit zal je enerzijdshelpen om je vragen zo concreet en origineel mogelijk te formuleren, terwijl het je feedback gever ook duidelijk wordt wat je precies wenst te weten;

3. Leg vast wat je er zelf van vindt: door dit te doen geef je je innerlijke criticus de gelegenheid om zichzelf te uiten, waardoor je weet waarvoor je staat. Daardoor heeft eventuele negatieve feedback geen vat op je, terwijl je ook zal kunnen luisteren naar de mening van anderen;

4. Bepaal welk type feedback je wenst: ga je een persoonlijk gesprek aan, doe je het online, benader je een of meerdere personen voor dit doel en wat voor type vragen zal je aan ze stellen?

5. Identificeer de persoon of personen aan wie je feedback gaat vragen: dit is afhankelijk van het antwoord op de vorige vraag. Let er wel op dat deze personen representatief zijn voor je doelgroep en je echt van waardevolle en eerlijke inzichten kunnen voorzien;

6. Benader deze personen en spreek een geschikte tijd en periode voor het geven van feedback af: voordat je op je mogelijke feedback gever afstapt is het een goede gewoonte om de persoon een tijdje te observeren. Je komt er dan van zelf achter wanneer het een goed moment is om te vragen of hij en zij deel wenst te nemen aan je feedback sessie. Let ook op de lichaamstaal van degene wanneer die met je spreekt, aangezien je niets hebt aan het oordeel van iemand die misschien in het geheim jaloers op je is;

7. Ga met een open mind het gesprek aan: dit houdt verband met het feedback ontvangen. Bepaal een goed tijdsstip, luister, maak aantekeningen, vraag om adviezen en let op de lichaamstaal van alle aanwezigen;

8. Bedank voor de moeite en praat eventueel nog even na;

9. Werk de feedback uit en doe er je voordeel mee

Kies je voor het online feedback vragen van, dan is het een goede gewoonte om de personen van te voren te benaderen met je feedback verzoek. Stuur ze je vragenlijst op en geef ze genoeg tijd om deze in te vullen en terug naar je te sturen.

Nog meer informatie van ons lezen over feedback geven en feedback ontvangen?

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *