open vragen stellen en doorvragen

Waarom open vragen stellen? Beste voorbeelden en uitleg

Je hoort het regelmatig voorbijkomen: Je moet open vragen stellen. Open vragen zijn namelijk een manier van verbale communicatie om meer informatie te verkrijgen en kunnen daarbij ook voor meerdere doeleinden toegepast worden.

Alleen is het wel verstandig dat je erachter komt wat het precies inhoudt en waarom je voor deze vragen moet gaan in plaats van de gesloten vragen. Onderstaande informatie gaat jou hier daarom bij helpen.

 Wat zijn open vragen?

Je moet eerst meer weten over de open vragen betekenis. Open vragen zijn de vragen waarbij zelf een antwoord geformuleerd moet worden. Het gaat daarbij dus niet om ‘ja’ of ‘nee’, maar juist enkele volledige zinnen. Het zijn de vragen waarbij je dus meer informatie kunt krijgen.

Er zijn hierbij verschillende varianten te vinden, welke allemaal in andere situaties voor kunnen komen. Afhankelijk van de situatie zal er daarom wel een verschil te vinden zijn.

Denk bijvoorbeeld aan toetsen voor studenten. Hier heb je soms te maken met vragen die je aan moet vullen of juist in moet vullen. Er zijn bijvoorbeeld woorden weggelaten of is een deel van de zin weggelaten.

Je kunt ook open vragen stellen om korte of lange antwoorden te krijgen. Wanneer je bijvoorbeeld om getallen vraagt, zal dit altijd een kort antwoord opleveren. Ook kun je vragen of iemand een bepaalde situatie in een zin samen kan vatten.

Bij de langere antwoorden gaat het bijvoorbeeld om een verhaal of een omschrijving van iets. Hiervoor moet je altijd de juiste vragen gaan stellen.

Op basis van de informatie kan er weer doorgevraagd worden, zodat je nog meer details krijgt. Open vragen stellen kan jou daardoor altijd een compleet beeld geven.

waarom open vragen stellen belangrijk is
Kom erachten waarom open vragen belangrijk zijn.

Het verschil tussen open en gesloten vragen

Open en gesloten vragen kunnen allebei voorkomen. Er is echter wel een verschil tussen open en gesloten vragen te vinden.

Bij een open vraag laat je namelijk de ondervraagde het verhaal doen, terwijl jij alleen doorvraagt op bepaalde antwoorden. Gesloten vragen zijn daarentegen voornamelijk bedoeld als bevestiging.

Een open vraag begint daarom altijd met een vraagwoord, terwijl een gesloten vraag juist met een werkwoord begint. Wat jij vindt, is daarom al in de vraag gepakt. Een gesloten vraag wordt daarom ook suggestief genoemd, terwijl een open vraag objectief is.

Hieraan moet een open vraag voldoen

Je kunt je dan een ding afvragen: Hoe kun je open vragen leren stellen? In dit geval moet je goed weten waar een open vraag aan moet voldoen. Een goede open vraag moet altijd neutraal zijn. Je moet namelijk te weten komen hoe iemand ergens over denkt of welke gevoelens erbij komen kijken.

Zo kun je bijvoorbeeld beginnen met ‘Wat vindt u…”. Je kunt hiermee ook voorkomen dat jouw eigen mening er al in doorschemert. Dit wil je namelijk voorkomen om zo veel mogelijk informatie te krijgen.

Daarbij moet je jouw vraag ook zo kort mogelijk stellen. Een vraag moet altijd uit een zin bestaan. Dit zorgt ervoor dat jij niet voortdurend aan het woord bent, maar je de ondervraagde aan het woord kunt laten.

Ook kom je zo sneller tot het doel van het gesprek. Kies daarbij ook altijd de juiste vraagwoorden.

Hiervoor bekijk je welke informatie je nodig hebt, zodat je jouw vragen hier helemaal op aan kunt gaan passen. Wie, wat, waar, wanneer, hoe en hoeveel zijn enkele vraagwoorden die je niet over het hoofd mag zien.

verschil open en gesloten vragen
Het is vaak van belang om die barrière te openen en meer open vragen te gaan stellen.

Het belang van open vragen

Open vragen stellen is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dit kan bestaan uit een mening van anderen, maar ook hoe iemand een bepaalde situatie ervaart.

Zonder deze open vragen zullen er uitsluitend korte antwoorden komen, waardoor je alsnog niet voldoende in handen hebt voor het verhaal. Het stellen van open vragen is daarom van groot belang voor verschillende beroepen.

Ook ga je met deze vragen een objectief gesprek aan. Het belang van open vragen is daarom om juist weinig van jouw mening te verklappen.

Je hebt ook meer kans op open communicatie>>>

Open vragen voorbeelden

De juiste open vragen stellen is niet altijd eenvoudig. Er zijn daarom een aantal voorbeelden die jou hierbij kunnen helpen. Hierbij ga je eerst naar de vragende voornaamwoorden kijken.

Zo kun je bijvoorbeeld vragen naar het onderwerp door jouw vraag te beginnen met ‘wie’. Zodoende kun je bijvoorbeeld vragen wie er betrokken zijn bij een bepaalde organisatie, of wie de beslissingen maakt voor een bepaalde keuze.

Hierdoor krijg je al een eerste inzicht in een bepaalde situatie. Op basis hiervan kan het gesprek weer een andere wending nemen of kun je doorgaan naar jouw andere vragen.

Om te vragen naar het onderwerp met een beperkte keuze, kun je jouw vraag beginnen met ‘welke’. Denk bijvoorbeeld aan welke normen en waarden belangrijk zijn en welke keuzes er nog in de toekomst gemaakt moeten worden.

‘Waar’, ‘waarheen’ en ‘waarvandaan’ kunnen jou helpen om te vragen naar een plaats of richting. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vragen als waar iemand de boodschappen gedaan heeft, waar iemand aan denkt en waar iemand gewerkt hebt.

Ook kun je vragen waar iemand naartoe gaat, welke doelen er behaald zijn en waarvandaan bepaalde ideeën komen.

Het is ook belangrijk nieuwsgierig te zijn in je gesprekspartner om goede open vragen te kunnen stellen.

Wanneer kun je open vragen toepassen?

Open vragen stellen kan in een groot aantal situaties. Zo worden de open vragen bijvoorbeeld altijd gebruikt tijdens een sollicitatie.

Solliciatie of interview:

Open vragen tijdens een interview kunnen ervoor zorgen dat je precies weet wie er tegenover jou zit en wat de ideeën van iemand zijn. Als je hier uitsluitend gesloten vragen zou stellen, kom je niets over degene te weten en weet je dus ook niet zeker of deze bij jouw bedrijf gaat passen.

De open vragen laten daarbij meer ruimte voor de mening en ideeën van de ondervraagde. Wellicht heeft deze namelijk nog suggesties waarvoor de kwaliteiten ingezet kunnen worden. Het is dus een goede tip voor het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

Verkoopgesprek:

Een sollicitatie is echter niet het enige waarbij open vragen stellen kan helpen. Open vragen tijdens een verkoop gesprek kan namelijk ook betere resultaten op gaan leveren.

Je wilt als verkoper altijd weten wat de wensen van iemand zijn en welke eisen eraan gesteld worden. Hiervoor moet je zelf in eerste instantie geen suggesties doen, maar de klant laten praten.

Vraag bijvoorbeeld welke doelen er met een bepaald product behaald moeten worden, zodat je uiteindelijk wel suggesties kunt maken en de producten op een goede manier kunt verkopen.

Dagelijks leven:

Ook in het dagelijks leven zijn open vragen vaak effectiever dan gesloten vragen om een leuk gesprek op gang te brengen of te houden, maar ook om informatie te verkrijgen.

Je daagt de ander zo namelijk uit iets meer te vertellen over de vraag in kwestie, de ondervraagde kan namelijk niet met ja of nee beantwoorden.

Kies voor de beste situatie

Als je zelf aan de slag gaat met een interview of gesprek moet je goed gaan kijken naar de antwoorden die je nodig hebt. Op basis hiervan stel je een aantal basisvragen op.

Het kan altijd zijn dat een gesprek een andere wending krijgt. Je kunt hierop in spelen door nieuwe vragen te stellen en door te vragen op de verkregen informatie.

Zo blijf je het gesprek toch sturen en kun je alsnog de informatie krijgen die je nodig hebt. Per situatie gaat het daarom verschillen en kan het ervoor zorgen dat je altijd het beste uit de situatie gaat halen.

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *