geld maakt niet gelukkig

Maakt geld gelukkig of niet?

Veel mensen denken dat geld het ultieme geluk brengt, maar is dit wel zo?

Het artikel bespreekt onderzoek naar de relatie tussen geld en geluk.

Sommige mensen denken dat meer geld hen gelukkiger zal maken, maar wetenschappelijk onderzoek laat andere inzichten zien.

Dit ondersteund dus de veelgehoorde kwestie: ”geld maakt niet gelukkig”.

Uit het onderzoek bleek dat meer geld op een gegeven moment niet leidt tot meer geluk en dat er dus een grens zit aan de relatie tussen geld en geluk.

Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder, want het wordt nog veel interessanter.

Waarom denken mensen dat geld gelukkig kan maken?

Mensen geloven dat geld hen gelukkig kan maken omdat het hen de middelen kan geven die ze nodig hebben om comfortabel te leven.

Met geld kunnen mensen ook dingen kopen die ze leuk vinden, zoals vakanties, auto’s of mooie huizen. Dus luxe leven, maar ook luxe spullen kopen.

Bovendien kan het hebben van geld mensen een gevoel van status en macht geven, waardoor ze zich gelukkig kunnen voelen.

Hoewel geld een zekere mate van geluk kan bieden, is het niet het enige dat bijdraagt aan het algehele welzijn van een persoon.

Ondersteund wetenschappelijk onderzoek dit?

Volgens twee nobelprijswinnaars, Angus Deaton en Daniel Kahneman, niet.

Ze ondervroegen honderdduizenden Amerikanen over hun inkomsten, hun welzijn en hoe tevreden ze waren met hun levenservaring.

Wat lijkt? Tot op zekere hoogte draagt een hoger inkomen wel bij aan je welzijn.

Maar zelfs daarbuiten is er geen significante bijdrage aan het welzijn van levenstevredenheid (in 2010, toen de onderzoekers deze evaluatie uitvoerden) toen een salaris maar liefst € 75.000 bedroeg.

Het magische getal is uiteraard onderhevig aan enkele verbeteringen in onderzoek uitgevoerd in 2018, waarbij de limiet werd berekend op ongeveer € 80.000.

Daarboven maakte geld dus niet gelukkiger volgens dit onderzoek.

Onderzoek naar geluk in lage lonen landen

Uit de studie bleek dat samenlevingen die minimaal geld verdienen, een hoog subjectief welzijn kunnen vertonen. (B)

Dit suggereert dat geld hebben belangrijk is, maar niet de enige factor is die bijdraagt aan geluk.

Uit het onderzoek bleek dat mensen in deze samenlevingen over het algemeen sterke sociale netwerken hebben en het gevoel hebben dat ze bij de gemeenschap horen.

Ze rapporteren ook een hoge mate van tevredenheid met hun leven in het algemeen. (B)

Daarnaast laat vooral emotionele welvaart het afweten

Uit de studie bleek dat mensen met hoge inkomens hogere levensevaluaties rapporteerden dan mensen met lagere inkomens, maar geen hogere niveaus van emotioneel welzijn rapporteerden. (B)

Dit suggereert dat hoewel meer geld de algehele tevredenheid met het leven verbetert, mensen er niet noodzakelijkerwijs emotioneel gelukkiger van worden. (B)

Deze bevindingen komen overeen met eerder onderzoek naar dit onderwerp, waaruit is gebleken dat hoewel geld tot op zekere hoogte geluk kan kopen, mensen zich er niet altijd emotioneel beter door voelen.

maakt geld gelukkig onderzoek
Het hebben van waardevolle relaties is echt super belangrijk voor je emotionele welzijn.

Er is een kanttekening: gebaseerd op sommige persoonlijkheden

Geld kan je meer geluk brengen als geld uitgeven bij onze persoonlijkheid past. (B)

Mensen die meer introvert zijn, vinden misschien meer geluk in het sparen van geld, terwijl mensen die meer extravert zijn meer geluk vinden in het uitgeven van geld.

Dit komt omdat verschillende persoonlijkheden de voorkeur geven aan verschillende activiteiten, en die activiteiten die beter bij onze persoonlijkheid passen, maken ons meestal gelukkiger.

Geld maakt het leven gemakkelijker, maar niet altijd gelukkiger

Er is een groeiend aantal onderzoeken dat suggereert dat geld het leven gemakkelijker kan maken, maar niet noodzakelijkerwijs leidt tot meer geluk.

Hoewel het zeker waar is dat meer geld voor meer comfort en gemak kan zorgen, lijkt het erop dat zodra aan de basisbehoeften is voldaan, meer geld niet leidt tot meer geluk.

Sommige onderzoeken suggereren zelfs dat te veel geld hebben kan leiden tot minder geluk, omdat mensen zich steeds meer gaan concentreren op het verwerven en behouden van rijkdom.

Wanneer mensen geld hebben worden de ogen geopend

Als mensen veel geld hebben, beseffen ze vaak pas de waarde van relaties.

Ze hebben misschien hun hele leven besteed aan het verdienen van geld en het verwerven van bezittingen, maar wanneer ze eindelijk veel geld hebben, beseffen ze dat al die dingen er niet echt toe doen.

Waar het om gaat is de relatie die ze hebben met andere mensen. Geld kan geen geluk kopen, en het kan geen liefde kopen. Het enige dat je met geld kunt kopen, is meer tijd om door te brengen met de mensen van wie je houdt.

Conclusie: hoe maakt geld gelukkig?

Geld kan tot op bepaalde hoogte mensen gelukkig maken door in levensbehoeften te voorzien. De bovengrens voor het geven van geluk door geld is door onderzoekers gesteld op €75.000 tot €80.000

Daarnaast kunnen sommige mensen erg gelukkig worden van geld, wanneer uitgeven bij hun persoonlijkheid past.

Geld voorziet echter niet in ons emotionele welzijn en daardoor maakt het maar deels gelukkig.

We kunnen wel met zekerheid stellen dat geld het leven gemakkelijker maakt maar niet persé gelukkiger.

Wat is belangrijker dan geld voor een gelukkig leven zeggen onderzoekers?

Volgens onderzoekers is het hebben van sterke sociale relaties belangrijker dan geld voor een gelukkig leven.

Mensen die een ondersteunende relatie hebben met familie en vrienden zijn doorgaans gelukkiger en ervaren minder stress dan degenen die dat niet hebben.

Bovendien hebben mensen met hechte relaties meer kans om langer te leven en een betere gezondheid te genieten.

Hoewel geld zeker kan bijdragen aan geluk, is het niet de enige factor die ertoe doet.

Andere belangrijke bijdragen aan geluk zijn onder meer het gevoel verbonden te zijn met anderen, het gevoel te hebben dat je iets met je leven doet dat betekenis heeft, en het ervaren van frequente positieve emoties zoals vreugde, liefde en plezier.

Lees meer over geluk om onze website

Zo kun je over allerlei uiteenlopende onderwerpen over geluk lezen op onze website. Klik hiervoor bovenaan in het menu het kopje ”geluk” aan.

Hieronder hebben we alvast een aantal pagina’s voor je uitgelicht:

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *