omgaan met perfectionisme

Mini gids: hoe kun je perfectionisme loslaten en overwinnen?

Vandaag gaan we samen je perfectionisme loslaten. Dit zal je wel niet in een keer lukken, dus trek wel genoeg tijd uit voor dit proces. Met wat geduld helpt deze mini gids je namelijk wel om een eind te maken aan de nadelen van perfectionisme in je leven.

Eerst gaan we onderzoeken wat bij jou je perfectionisme aanwakkert. Hierna gaan we na hoe je je het best tegen deze triggers kunt wapenen. Zorg dat je voor dit doel een schrift, schrijfgerei en een spiegel bij de hand hebt.

Om te voorkomen dat je na het lezen van dit artikel wederom te perfectionistisch bent, geven we je enkele tips die de je in de rest van je leven vast wel kunt gebruiken.

Fase 1.
Je perfectionisme loslaten door het te herkennen en erkennen

Zolang je niet voor de volle honderd procent beseft dat je te perfectionistisch bent, heeft het geen zin om te proberen om daar wat aan te doen.

Zonder dit besef ervaar je een ieder die je op dit gedrag wijst immers tot je vijand terwijl je er ook van uit gaat dat ze jaloers zijn op je vorderingen.

Het erkennen van deze eigenschap of neiging is echter slechts mogelijk als je in staat bent om het zonder hulp van buitenaf te herkennen.

Onderstaande testen helpen je daarbij. Je doet ze door in je schrift elke optie die bij je past, te noteren.

omgaan met je perfectionisme door het te herkennen
De eerste stap is het herkennen en erkennen van je perfectionistische patronen.

Test A: herkennen van je te perfectionistische gedachten

Over het algemeen bepaalt je denkwijze de manier waarop je je gedraagt. Het is ook de voedingsbodem van je gevoelens in elke denkbare situatie.

Laten we daarom je perfectionisme overwinnen door na te gaan welke van onderstaande type gedachten je herkent:

 • de als ik dit niet zo doe, faal ik gedachten: “als ik geen passende das voor deze outfit koop nemen ze me niet aan bij dat bedrijf.”; “als ik niet eerst alle vaat afwas, ben ik geen goede huismoeder.”
 • de dit is de enige goede manier waarop deze handeling succesvol verricht wordt gedachten: “cupcakes lukken alleen als ik ook bakpoeder gebruik.”; “Zonder laptop kan ik geen webwinkel openen.”
 • de ik kan beter dit dan dat doen gedachten: “Ik kan beter een power point presentatie maken, dan gewoon vertellen wat ik bedoel.”
 • de eigenlijk is het nog niet af omdat dit en dat ontbreken, gedachten: “Eigenlijk kan ik nog niet met haar samenwonen omdat ik nog geen bankstel heb aangeschaft.”; Eigenlijk is mijn boek nog niet af want ik weet nog niet hoe de kaft eruit zal zien.”
 • de ik kan het nog veel beter doen als ik dit en dat erbij doe, gedachten: “ik kan nog wat klanten benaderen voordat ik de enquête resultaten ga analyseren.” Ik kan die jurk leuker maken met een paar knopen of ritsen.”

Test B: herkennen van je te perfectionistisch gedrag

Nu je weet welke type gedachten je drijfssfeer zijn, gaan we na hoe ze van invloed zijn op je gedrag. Neem daarbij ook je handelingen in verschillende situaties onder de loep. Je gedrag is te perfectionistisch als je:

 • pas aan een project begint wanneer je weet dat je geen fouten zal maken bij de uitvoering: in dit geval check je bijvoorbeeld steeds of je genoeg spijkers hebt voor je bouwproject.als dat hef geval blijkt te zijn ga je na of alle afmetingen wel kloppen.
 • je steeds een reden vindt om je werk uit te stellen: je begint met het maken van de begroting voor je project zodra je je koffie gedronken hebt, om dan het belangrijk telefoontje te gaan plegen waarna je ook nog dringend even naar je collega moet voor advies over niets.
 • alles dat je doet een aantal keren checkt voordat je het goed genoeg vindt om door anderen beoordeeld te worden: je gaat de begroting die je moet opstellen wel drie keren na om bij de vierde keer te besluiten dat je de prijzen van leveranciers nog een keer moet nagaan.
 • alles tot in de allerkleinste details plant en je strak aan je schema moet houden om je goed te blijven voelen: je hebt je activiteiten netjes op maandbasis opgedeeld en houd je strak aan de dag en tijdstippen waarop je een bepaald onderdeel op papier uitgevoerd moet hebben.
 • je eigen persoonlijke groei in de weg staat door te weigeren om nieuwe dingen aan te leren omdat je in het begin dan fouten zal maken: zo werk je nog steeds met een typemachine en vermijd je elk contact met een computer.
perfectionistisch gedrag
Ken jezelf goed en wees dan ook eerlijk om je perfectionistische gedrag te observeren.

Test C : herkennen van je te perfectionistische gevoelens of emoties

Je perfectionisme loslaten gaat ook gepaard met het kunnen herkennen van de daarmee verbandhoudende emoties en gevoelens. Deze zijn onder meer:

 • frustratie: wanneer je merkt dat je nieuwe vaardigheden niet onder de knie krijgt;
 • faalangst: omdat je denkt niet goed voorbereid te zijn;
 • boosheid: wanneer veranderingen je dwingen mee te gaan met de tijd;
 • gejaagdheid: op het moment dat je ervan uit gaat dat alles en iedereen achter je aan zit en de tijd dringt en je niet wilt dat men ziet dat je faalt;
 • depressiviteit: wanneer iemand anders met minder succesvol blijkt te zijn;
 • neerslachtigheid: omdat je te weinig tijd hebt om te kunnen scoren;
 • teleurstelling: zodra je een fout maakt;
 • minderwaardigheid: wanneer iemand anders schijnbaar succesvoller dan jou is.

Je bent te perfectonistisch indien je tijdens het doen van de testen een of meerdere keren hebt kunnen noteren dat een bepaalde optie je bekend voorkomt. Dit perfectionisme overwinnen zal nu gemakkelijker gaan door het voor jezelf te erkennen. Schrijf daarom de volgende zinnen op:

Ik erken vandaag (de datum) dat ik te perfectionistisch ben. Dit uit zich in mijn gedachtegang, mijn emoties en gedrag.

Pak vervolgens je spiegel op of ga voor de spiegel staan. Zet eventueel je bril af en kijk jezelf recht in de ogen aan. Adem nu drie keren diep in en uit. Blijf jezelf aankijken en herhaal bovenstaande zinnen ook drie keer tegen je spiegelbeeld. Adem wederom drie keren diep in en uit.
Ga hierna naar de volgende fase in dit proces van perfectionisme loslaten.

perfectionisme loslaten wetenschappelijk
Herkennen van perfectionistisch gedrag heeft ook met gevoelens en accepteren van jezelf te maken, zo ook stap 2.

Fase 2.
Accepteren en je zelf vergeven

Deze fase is korter dan de vorige, maar daardoor niet minder belangrijk. Het begint met het zelf noteren van zeven situaties en of momenten dat je ongelukkig was door perfectionisme. Dit doe je aan de hand van de opties die je in de eerste fase hebt herkend.

Begin met het beschrijven van de situatie, geef aan wat je dacht om hierna je gedrag en de bijbehorende emoties te beschrijven. Doe dit zo uitgebreid mogelijk. Sluit elke situatie af met de zin:

Ik erken dat ik me toen te perfectionistisch heb gedragen. Ik accepteer het dat ik me toen zo mislukt heb gevoeld. Ik vergeef mezelf dat ik dit uit onwetendheid heb toegestaan.

Wanneer je dit proces goed doorloopt komt er een gevoel van rust en berusting over je heen. Als dit niet het geval is, doe je er goed aan om nog vijf, daarna drie situaties te beschrijven waaruit je neiging tot perfectionisme blijkt.

Zodra er geen enkel moment meer in je opkomt en je aanvaard dat je werkwijze je ongelukkig maakte, is het tijd voor de volgende fase.

Dit is bij leren loslaten in het algemeen erg belangrijk en niet alleen bij perfectionisme.

Fase 3.
Belofte te veranderen

Nu je weet waar de schoen wringt, mag je jezelf beloven dat minder perfectionistisch worden boven aan je prioriteiten lijst staat. Daartoe ga je weer voor de spiegel staan op de in fase 1 beschreven manier.

Adem wederom drie keren diep in en uit.
Kijk jezelf hierna aan en doe dan de volgende belofte aan jezelf:

Ik (je naam) beloof aan mezelf dat ik vanaf vandaag (de datum) anders zal omgaan met perfectionisme.

Ik beloof mezelf dat ik me zal inzetten om mijn denkwijze te veranderen, zodat het mijn gedrag ten goede komt en ik vanaf nu ook positieve emoties ervaar bij alles dat ik doe.

Ik mag fouten maken en hoef de lat niet altijd hoog te leggen om indruk op mijn omgeving te maken.

Zolang ik mijn best doe, presteer ik goed genoeg.

Ik zal mijn neiging tot perfectionisme loslaten;
Ik zal mijn neiging tot perfectionisme aanpakken en;
Ik zal mijn neiging tot perfectionisme overwinnen;
omdat ik van mezelf hou en een leven zonder stress verdien.

Dat beloof ik.

Adem hierna weer drie keren in en uit en beloon jezelf met je lievelingssnack, een glas wijn of een lekker lang bad.

Hieronder nog een stappenplan om perfectionisme los te laten. Gedaan is beter dan perfect.

Stappenplan perfectionisme loslaten

In dit gedeelte gaan we bewust enkele methoden toepassen die het perfectionisme overwinnen eenvoudiger maken.

Stap 1.
Ga op zoek naar de oorzaken van je perfectionisme

Je analyseert daartoe de situaties die je in fase twee beschreef. Uit wetenschappelijk onderzoek over perfectionisme loslaten blijkt dat deze oorzaken onder meer zijn:
– het hebben van te hoge verwachtingen van jezelf
– je opvoeding
– je (sociale) omgeving.

De reden die je als eerste opgeeft hoeft echter niet perse de oorzaak van je te perfectionistisch gedrag in een bepaalde situatie te zijn. Zo is het mogelijk dat je als kind heel erg onzeker was over je plek in het gezin.

Doordat je vader agressief was zorgde je ervoor dat je alles goed deed en vooraf plande zodat hij geen redenen vond om je een pakslaag te geven.

De situatie die je in de tweede fase hebt beschreven waarbij je bijvoorbeeld bang was om te falen toen je een power point presentatie aan het werk moest houden is echter gebaseerd op de verwachtingen die je denkt dat je chef van je heeft.

Tijdens je sollicitatiegesprek had hij namelijk aangegeven dat het bedrijf slechts ‘de beste van de besten’ in dienst neemt. De situatie tijdens je opvoeding is daardoor niet de oorzaak van je perfectionisme op de werkvloer. In dit geval is het dus het willen voldoen aan de verwachtingen van je baas dat hij een top werknemer in dienst heeft.

Neem daarom nu de tijd om elke situatie die je beschreef goed onder de loep te nemen zodat je weet op welke momenten je last krijgt van het te perfect willen zijn. Door dit te doen zal je ook de triggers voor dit gedrag herkennen wat je perfectionisme loslaten kan versnellen.

Triggers

De triggers waar het om gaat zijn:
– angst
– een verandering in je persoonlijkheid door groei, die je nog niet aan anderen wenst te tonen
– onzekerheid
– twijfelen
– onduidelijkheid
– je doelen
– stress
– niet kunnen vergeven
– jaloezie
– kritiek
– schaamte
– jezelf vergelijken met anderen

Zou je in de situaties die je opschreef anders gehandeld hebben als je je bewust van deze triggers was? Vastwel!

Herschrijf deze situaties daarom nu waarbij je bijvoorbeeld de angst dat je nog niet genoeg weet om een taart voor de verjaardag van je kind te versieren, achterwege laat.

Leg hierna al je triggers vast in de vorm van de volgende affirmatie:

Alles dat ik aanpak lukt me waardoor ik niet (je trigger(s)) hoef te zijn. Ik weet altijd precies wat ik doen moet, waardoor ik me niet (trigger) hoeft te voelen. Het resultaat is altijd naar tevredenheid van een ieder, inclusief mezelf.

minder perfectionistisch worden
Als je van je perfectionisme afkomst is het door dit artikel, herken je de patronen? Hongerig naar meer?

Stap 2
Je perfectionisme aanpakken door te accepteren dat minder ook goed genoeg is

Wil je leren omgang met perfectionisme omdat je altijd streeft naar perfectie, dan is de volgende stap in je veranderingsproces het feit accepteren dat minder vaak ook goed genoeg is.

Het betekent niet dat je je best niet meer hoeft te doen. Ook wil het toepassen van deze methode niet zeggen dat je er vanaf nu met de pet naar moet gooien aan het werk of elders.

Bij deze methode hou je er slechts mee op om steeds je grenzen op te zoeken. Je legt de lat dus niet langer elke keer een paar meters hoger als je met een nieuw project begint.

Het is bij deze stap ook niet verboden om te groeien door bijvoorbeeld trainingen en cursussen te volgen. Je beseft namelijk wel dat je verder ontwikkelen voor een promotie kan zorgen maar laat de kwaliteit van wat je doet niet meer afhangen van dit gegeven.

Stap 3
Je perfectionisme loslaten door meer van jezelf te houden

Je kunt ongelukkig zijn door perfectionisme omdat je jezelf, je prestatie en je leven met dat van anderen vergelijk. Ook kun je erdoor stressen vanwege het feit dat je doelen door onder andere tijdgebrek onrealistisch worden. In deze stap doorbreek je dus deze cirkel door te besluiten om meer van jezelf te houden.

Je ben een uniek wezen met een ander verhaal dan het verhaal van de personen waar je een band mee hebt. Besluit om altijd blij voor ze te zijn wanneer ze succesvol zijn terwijl je tegelijkertijd tevreden bent met je plaats op deze wereld.

Kijk vanaf die plek naar de weg die je er naar toe hebt afgelegd terwijl je ook dankbaar bent voor de ervaringen die je nog zal opdoen in dit leven.

omgaan met perfectionistisch persoon
Hou van jezelf en durf ook fouten te maken.

Stap 4
Je perfectionisme loslaten door bewust fouten te maken

Dit is een van de engste stappen in je proces van perfectionisme aanpakken, maar daarom ook een die wel erg noodzakelijk is. Voor deze stap schrijf je alles dat je moet doen voor een project op. Moet je bijvoorbeeld je huis inrichten voor de komende feestdagen, dan schrijf je op dat je daarvoor moet:
– opruimen
– dweilen
– afstoffen.
Ook wil je
– je meubels verplaatsen
– kerstversiering kopen omdat die je hebt ouderwets of niet mooi meer zijn
– een kerstboom aanschaffen en
– je tafelkleed veranderen.

Op de dag dat je bezig bent vergeet je bewust om je tafelkleed te vervangen of gebruik je de oude versiering ook al ziet het er niet meer goed uit. Je kunt ook met opzet oude bloemen in je vazen laten of je fotolijsten scheef laten hangen. 

Ofschoon je de neiging zal hebben om dit foutje gelijk aan te pakken is het de bedoeling dat juist niet (gelijk) te doen. Stel je correctie zo lang mogelijk uit terwijl je onder tussen aan jezelf zegt dat het zo óók goed is. Neem steeds kleine stapjes bij het gebruiken van deze je perfectionisme aanpakken methode waarbij je de confrontatie met jezelf niet uit de weg gaat.

Stap 5.
Zoek naar een buddy die je bijstaat tijdens je perfectionisme overwinnen proces

Je buddy kan een ieder zijn. Een kennis, partner, collega of familielid vanwie je weet dat die persoon altijd eerlijk tegen je is. Het kan ook iemand zijn die zelf ook te perfectionistisch is en dat ook wilt aanpakken. Jullie kunnen elkaar dan goed door dit proces heen slepen.

Een buddy heeft een observerende taak, waarbij hij of zij gedurende een periode je gedrag vastlegt, het met je bespreekt en je motiveert om door te zetten. De persoon is dus je vertrouwensmaatje die al je vorderingen bijhoudt en je helpt vaststellen of je je doel om op een gezonde manier een perfectonist te zijn, haalt. Met deze persoon aan je zij slaag je zeker in je doel!

Zorg ervoor dat je mensen heb die je bijstaan en lees eens een goed van hieronder over perfectionisme.

Stap 6
Een boek lezen of een cursus volgen ter ondersteuning van je perfectionisme loslaten proces

Je bent niet de enige die op zoek is naar manieren om perfectionisme loslaten onderdeel van je bewustzijn te maken. Vandaar dat er reeds een aantal boeken geschreven zijn over dit onderwerp. Ook worden er online trainingen je perfectionisme aanpakken, verzorgd. We kozen van deze twee manieren drie opties voor je uit.

– Je perfectionisme loslaten door het lezen van een boek over perfectionisme en het loslaten van perfectionisme

1. P.R.I.M.A is Perfect is geschreven door Astrid Davidzon. Het telt 192 pagina’s waarin deze NLP master practitioner je helpt om vaarwel te zeggen aan je neiging alles altijd perfect te willen doen. Het boek is gebaseerd op een door de schrijfster ontwikkelde P.R.I.M.A. methode. Dit is een handig hulpmiddel waarmee je inzicht krijgt in zowel je mate van perfectionisme als in de het loslaten ervan.
Door haar website te bezoeken en dat in combinatie met haar op YouTube geplaatste video’s te doen, leer je hoe je de in het boek beschreven NLP-technieken op de juiste manier moet toepassen. We weten zeker dat je dan gauw van je perfectionisme, faalangst en burn-out afkomt.

Bekijk bij bol.com

2. De Moed Van Imperfectie. Een boek beschreven door een psychologie docente kan je of afschrikken of nieuwsgierig maken naar hetgeen ze te vertellen heeft. We hopen van harte dat het laatste bij jou het geval is. De schrijfster Brené Brown slaagt met haar boek De moed van imperfectie, er beslist in om je de wereld om je heen anders te beoordelen nadat je je innerlijke belemmeringen daartoe hebt opgeruimd. Je leert inzien dat je ook de moeite waard bent wanneer je leven er anders uitziet dan dat van de mensen om je heen. Hierdoor ga je meer op je creativiteit en intuïtie vertrouwen terwijl je met meer compassie en eigen liefde naar je eigen handelingen kijkt. Aangezien ze ook haar eigen herkenbare ervaring en persoonlijke reis naar het loslaten van perfectionisme met je deelt, kun je er op vertrouwen dat de tien stellingen waarop dit boek gebaseerd is je zullen helpen aan een leven dat imperfect is op een zinvolle manier.

Bekijk bij bol.com

3. Houden Van Dingen Die Niet Perfect Zijn. Een ander boek dat zich richt op het hebben van meer compassie voor jezelf en je medemens, is van de auteur Haemin Sumin. Met zijn boek houden van dingen die niet perfect zijn herhaalt hij welliswaar de inzichten die je reeds elders hebt gehoord of gelezen, maar dan ondersteund door unieke illustraties. Dit maakt dit boek met 272 bladzijdes tot een leuke opfrisser als je regelmatig spirituele en of zelfhulp boeken gericht op het loslaten van perfectionisme, leest. Zijn belangrijkste boodschap is dat het goed is te beseffen dat niemand perfect is maar dat iedereen begrip en vriendelijkheid behoeft. Inclusief jezelf.

Bekijk bij bol.com

– Je perfectionisme loslaten met behulp van een cursus

Tijdens het volgen van deze cursus leer je hoe perfectionisme je relaties in de weg staan en een barrière vormen voor je persoonlijke ontwikkeling.

De onderdelen van de cursus zijn behalve een artikel en drie andere bronnen ook een on-demand video van 1 uur. Je verkrijgt levenslange toegang via je tv en je mobiele apparaten tot dit platform.

De cursus verschaft je inzicht in de manier waarop je te perfonistisch zijn van invloed is op alle aspecten van je leven. Aan de hand van je persoonlijk perfectionisme profiel leer je op een positieve en blijvende manier om te gaan met deze eigenschap of neiging.

Deze cursus is ook voor je huisgenoten bestemd omdat het ze helpt je te begrijpen en bij te staan tijdens je veranderingsproces. Als je een buddy inschakelt bij je perfectionisme overwinnen challenge, dan is deze cursus van udemy of het loslaten van perfectionisme ook de training die jullie samen kunnen doen.

Volg bovenstaande goed beoordeelde cursus om van je perfectionisme af te komen, of lees één van beste boeken!

Tips perfectionisme overwinnen

Nu je minder perfectionistisch bent wil je dat wellicht ook zo houden. Onderstaande tips helpen je beslist daarbij

1. Bekijk de wereld om je heen

Door de flora en fauna in je omgeving te bestuderen leer je dat de plant of het dier dat door een genetische “fout” anders werd, vaak als exclusief wordt beschouwd.

Zo zal in een bos met perfecte rode rozen die ene waarvan de knop rose kleurt, gelijk opvallen en gewild zijn. Dat maakt de perfecte rozen niet minder mooi maar zorgt er ook niet voor dat deze met een stip minder wordt gewaardeerd.

Om de wereld om je heen te bekijken, hoef je echter niet altijd de natuur in te gaan. Kijk daarom ook rond in je huis om te beseffen dat je bijvoorbeeld die ene vaas uitkoos omdat het net iets anders was dan de anderen in het assortiment.

Ook valt het je dan op dat je koffiemok waarvan het oor ontbreekt juist de mok is waar je het liefst uit drinkt vanwege het feit dat je het van je grootouders hebt geërft;

2. Spreek jezelf toe op de manier waarop je tot je kind praat

Het is goed om kinderen te stimuleren om hun best te doen op school. Als (groot)ouder, tante of oom weet je door de hedendaagse inzichten over opvoeding wellicht dat het geen goed idee is om dit op een agressieve manier te doen.

Het kindje waar je zielsveel van houdt zal je ook niet vertellen dat het dom is wanneer het hem of haar niet lukt om voor een vak een hoog cijfer te scoren. Hetzelfde doe je ook niet als een knutselproject niet zo goed uitpakt.

Waarschijnlijk ben je al erg tevreden met het feit dat je kind de moed niet opgeeft wat opzicht reeds een beloning waard is. Behandel jezelf daarom ook als een kind wanneer je merkt dat je weer te perfectionistisch handelt waardoor je vastloopt.

Neem in zulke gevallen gelijk wat afstand door te zeggen aan jezelf dat wat je gedaan hebt al goed genoeg is om te voldoen aan alle eisen. In de meeste gevallen is dat namelijk ook het geval. Vertel jezelf daarom hoe trots je bent op je prestaties waarna je van een lekker glas wijn gaat genieten;

3. Verzamel teksten over imperfecte perfectie

Ja zulke teksten zijn er ook. Aangezien in de quotes deze eigenschap vanuit verschillende invalshoeken wordt beredeneerd, herinneren ze je allemaal aan het feit dat perfectie voor iedereen wat anders inhoudt.

Google op imperfectie perfectie quotes om een aantal teksjes die je echt aanspreken te kiezen. Sommige zijn reeds mooi vorm gegeven waardoor je ze slechts hoeft te downloaden en printen.

Andere teksten zal je eerst zelf moeten bewerken als je ze wilt inlijsten of als poster wilt ophangen in je woning. Je kunt zo een quote natuurlijk ook opslaan als de screensaver of achtergrond van je telefoon.

Je onderbewustzijn neemt dan elke keer dat je oog valt op de tekst de boodschap op, waardoor het onderdeel wordt van je bewust gedrag.

4. Je perfectionisme loslaten door een betere planning van je dag en activiteiten

Perfectionisme is een valkuil wanneer het je bezig laat zijn zonder dat je je doelen haalt. Je hebt bijvoorbeeld je zusje beloofd om haar bruidsjurk te ontwerpen en stikken.

Ze wilt een eenvoudige jurk van satijn met kant, die je binnen twee dagen af kunt hebben, maar omdat je weet dat haar drie andere vriendinnen ook verloofd zijn wil je hen ook als je klant scoren.

Het duurt daardoor langer dan normaal om een keuze te maken uit de basis modelletjes die je reeds hebt, waarna je ook aan je naaivaardigheid gaat twijfelen. Hierdoor stel je het daadwerkelijk maken van de jurk constant uit, wat voor een ontevreden zus en stress zorgt.

Wanneer je er toch aan begint te werken ben je ontevreden over elke steek die je maakt met als resultaat dat je er aan twijfelt het aan anderen te tonen. De bruid is op den duur wel tevreden met de jurk, maar omdat haar vriendinnen een uit een bruidsboetiek aanschaffen heb je het gevoel dat je niet genoeg tijd in het project gestopt hebt.

Had je een strak tijdschema opgesteld waarbij je het project in verschillende stappen had opgedeeld, dan was je geen slachtoffer geworden van je neiging te perfectionistisch te zijn. En de complimenten aan de bruid over haar uiterlijk gaven je dan ook meer zelfvertrouwen in je talenten.

5. Je perfectionisme aanpakken door jezelf advies te geven

Elke keer dat je vastzit in een cirkel van perfectionisme, is het tijd dat je jezelf aanspreekt zoals je dat met je beste vriend(in) zou doen. Ga daartoe:

 • voor de spiegel staan;
 • Verwijder je bril van je neus indien je een op hebt;
 • Kijk jezelf tenminste een minuut recht in de ogen aan terwijl je langzaam in en uit ademt;
 • vertel aan je spiegelbeeld wat er aan de hand is. Vergeet daarbij niet om aan te geven waarom je je zo voelt, welke gedachte er in je opkomt, welke verwachtingen je aan jezelf stelt en wat dit gevoel te zullen falen vanwege je zelf aangeprate onkunde je perfect beeld niet te kunnen bereiken, aanwakkert;
 • adem hierna wederom enkele keren met gesloten ogen in en uit;
 • open je ogen en spreek je spiegelbeeld toe zoals je dat zou doen met een vriend(in) die je dierbaar is. Weerleg je angsten, steek jezelf een hart onder de riem, vertel jezelf dat je alles aankan en dat niemand van je verwacht dat je de eisen die je aan jezelf stelt, waar maakt. Verzeker tevens jezelf dat je goed genoeg bent en dat het resultaat van alles dat je doet de door een ieder gestelde minimale eisen van perfectie overschrijdt.
 • verwen jezelf hierna met bijvoorbeeld een uurtje niets doen.

6. Je perfectionisme aanpakken door buiten de lijnen te kleuren

Als kind heb je geleerd om netjes binnen de lijnen van je kleurplaat te kleuren. Je kreeg er een stempel of andere beloning voor als je dat deed ongeacht de kleuren die je koos.

Deze oefening was vooral goed voor je motoriek en het goed kunnen omgaan met een potlood maar legde ook onbewust de basis voor je te perfectionistisch gedrag.

Nu je ouder bent moet je dit perfectionisme overwinnen wat zoals je nu weet kan door jezelf andere gewoonten aan te leren. Een van deze gewoonten is het je zelf gedurende 21 dagen toestaan om kleurplaten te kleuren op een niet perfecte manier.

Het doet er niet aan toe voor welk type kleurplaten je kiest als je maar lekker daarmee aan de slag gaat. Je kunt ook gaan schilderen of boetseren waarbij je kliedert met het verf of de klei, wetend dat het eind resultaat altijd goed zal zijn.

7. Ga op zoek naar fouten in die ene perfecte film of serie

In films lijkt alles perfect. Dat moet ook wel omdat scene’s een aantal keren opnieuw worden gespeeld, waarna de producer en andere experts de uiteindelijke versie bewerken en keuren.

Waar je uiteindelijk naar kijkt is naar hun inzichten dus de perfecte weergave van het verhaal dat wordt gespeeld. Als je te perfectionistisch bent kun je door deze beelden gaan denken dat je leven een grote mislukking is. Vooral als de verhaallijn herkenbaar voor je is.

Door op onder andere YouTube naar filmpjes te kijken waarin gewezen wordt op onvolkomenheden in films en series, train je jezelf te aanvaarden dat alles niet perfect hoeft te zijn om succesvolle resultaten te boeken.

8. Staar je niet blind op het perfecte online wereldje

In het verlengde van de vorige tip is het ook aan te raden om je niet blind te staren op het perfecte online wereldje van anderen.

Achter die perfecte foto’s en filmpjes gaat vaker veel ellende en eenzaamheid schuil, waarvan je geen deel van zou willen uitmaken. Daarnaast worden foto’s en filmpjes ook vaak gescreend en bewerkt voordat ze met anderen gedeeld worden.

Focus daarom meer op jezelf, gun ieder z’n geluk, geef complimenten en heb realiseerbare doelen, zodat hetgeen jij aan andere toont over je leven wel je echte realiteit is compleet met al je onvolkomendheden.

Weet dat het mooie van perfectionisme is dat de definitie van dat begrip ook voor jou met de tijd mee kan veranderen. We wensen je veel succes toe bij het minder perfectionistisch worden

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *