Vragen stellen aan elkaar relatie

Beste diepgaande vragen om te stellen in je relatie

Een goede relatie staat of valt met een goede communicatie. Vandaar dat de kunst van het goede vragen stellen in je relatie zo ontzettend belangrijk is. Iedereen kan vragen stellen aan zijn of haar partner. Meer nog, we doen het eigenlijk voortdurend: ‘om hoe laat kom je terug? wat gaan we eten vanavond? heb je vannacht goed geslapen? Hou je nog van me?’

Een korte greep uit het aanbod van vragen die we regelmatig op onze liefdespartner afvuren… maar niet echt bevordelijk zijn voor de diepgang binnen jullie relatie.

Maar net dìe vragen stellen die je relatie en communicatie bevordert en verrijkt, is lang nog niet altijd zo makkelijk als het op het eerste zicht wel lijkt. Elkaar niet begrijpen in een relatie is een vaak voorkomend probleem.

Het stellen van goede vragen in je relatie is dan ook de sleutel om het vaak bestaande onbegrip tussen partners uit de weg te helpen. We proberen je met dit artikel alvast een stapje op weg te helpen in de goede richting.

1. Belangrijke vaardigheden wanneer je diepgaande vragen wil stellen in je relatie

1.1 Tijd en plaats bij het vragen stellen in je relatie

Belangrijk als je een goed gesprek wil hebben met je partner, is dat je hiervoor een geschikte plaats en tijdstip uitkiest. Zorg ervoor dat jullie beiden jezelf op je gemak kunnen voelen, dat je allebei goed bent gehumeurd en goed uitgerust bent, en jullie gedurende de periode van het gesprek niet gestoord kunnen worden.

Met andere woorden, als je partner net een slapeloze nacht achter de rug heeft, er zich problemen hebben voorgedaan op het werk en je ook nog eens omringd bent door anderen zoals bijvoorbeeld je vierjarige of net vrienden op bezoek hebt, dan stel je het stellen van vragen omtrent je relatie het beste even uit naar een beter geschikt tijdstip in een meer comfortabele setting.

1.2 Non-verbale communicatie bij het vragen stellen in je relatie

Zo een goede tachtig procent van de communicatie tussen mensen verloopt via non-verbale communicatie. Slechts twintig procent van communicatie wordt bepaald door de woorden die je zegt. Veel belangrijker is hoe je ze zegt, je intonatie, snelheid van spreken, maar ook oogcontact is bij het stellen van goede vragen enorm belangrijk.

Durf het aan om elkaar tijdens het gesprek diep in de ogen te kijken. Het is wetenschappelijk bewezen dat elkaar in de ogen staren de band tussen mensen versterkt en de onderlinge aantrekkingskracht vergroot.

1.3 Focus op het doel bij het vragen stellen in je relatie

Om goed te communiceren in je relatie is het uiterst belangrijk dat je in je achterhoofd goed het doel van het stellen van vragen in je relatie voor ogen houdt. Uiteindelijk zou de focus moeten liggen op het versterken van jullie band.

Het is de bedoeling dat jullie door te communiceren in de relatie dichter naar elkaar toe groeien. Het doel is bij het stellen van vragen in je relatie niet om erachter te komen wie het beste kan antwoorden, het doel is werken aan je relatie en de manier van communiceren verbeteren.

1.4 Op een respectvolle wijze omgaan met elkaar bij het vragen stellen in je relatie

Het zou kunnen dat je partner soms zaken naar voren brengt waarmee je het niet helemaal eens bent. Breek hem of haar dan niet af. Vragen stellen in je relatie mag er niet toe leiden dat iemand zich voelt vernederd wanneer het gegeven antwoord niet helemaal in het kraam van de andere partner past.

Het gaat er in een relatie ook om dat je gewoon jezelf kan en mag zijn, zonder schrik te moeten hebben te worden veroordeeld. Hierbij is het dus van belang dat je voldoende assertief bent om zowel met de wensen en behoeften van je partner rekening te houden als die van jezelf.

1.5 Goed luisteren bij het vragen stellen in je relatie

Een vaak voorkomende fout bij het vragen stellen in je relatie is dat de partners naast elkaar praten. Vaak zijn we terwijl we aan het luisteren zijn al aan het nadenken over wat we zelf erna willen zeggen. Probeer vooral om dit niet te doen, maar luister en schenk je oprechte en bewuste aandacht voor de volle honderd procent. Laat je partner uitpraten als hij of zij antwoordt op een vraag die je hebt gesteld.

Ook is het belangrijk om niet te gaan oordelen over de antwoorden die je krijgt. Maak ook geen suggesties, op die manier duw je de ander al een bepaalde richting in en voelt hij of zij zich niet echt vrij om een eerlijke mening te geven. Laat de ander ook uitpraten.

Niks is zo vervelend als midden in je zin te worden onderbroken, vooral als het om gevoelige kwesties gaat. Het geeft de ander het gevoel dat je niet echt bent geïnteresseerd in wat hij of zij te zeggen heeft.

1.6 Ja nee vragen relatie

Probeer bij het vragen stellen in je relatie zo weinig mogelijk ja-nee-vragen te stellen. Door het stellen van dit soort gesloten vragen ben je immers al vrij snel uitgepraat. Het zal op deze manier ook al gauw iets krijgen van een kruisverhoor.

Probeer in plaats daarvan open vragen te stellen, die de ander de ruimte laten hierop uitgebreid in te gaan. Open vragen zijn vragen die vaak beginnen met woorden als wat, wanneer, waarom, hoe, wie, waar,…

1.7 Liegen in een relatie herkennen

Niemand houdt ervan om belogen te worden. Vaak is het moeilijker om een leugen te herkennen van degenen die het dichtste bij ons staan. We gaan er immers vanuit dat we die mensen het beste kennen, dus zijn we vanzelfsprekend ook minder op onze hoede.

Tekenen dat iemand tegen je liegt kunnen zijn dat iemand plots veel sneller dan gewoonlijk gaat praten, ineens wel erg veel details geeft in zijn of haar antwoord of naast de kwestie gaat antwoorden.

Lees ook onze pagina omtrent liegen in een relatie herkennen>>>

2. Diepgaande vragen voor je relatie: Voorbeelden voor het vragen stellen in je relatie

2.1 Vragen rond aantrekkingskracht

Aantrekkingskracht vormt vaak de basis van de reden dat jullie voor elkaar ‘gevallen’ zijn. Het is niet altijd makkelijk om iets als aantrekkingskracht onder woorden te brengen, al zijn we er meestal wel razend nieuwsgierig naar. Wat ziet de ander toch in mij? Ergens wordt natuurlijk ook ons ego gestreeld als we hierop een antwoord krijgen. Vragen rond aantrekkingskracht zijn dan meestal ook de meest populaire vragen om te stellen aan je partner.

2.1.1 Voorbeelden van vragen rond aantrekkingskracht

 • Val je eerder op donkerharige of lichtgekleurde types?
 • Ben je een ‘borsten- of billenman’? (als je als vrouw zijnde een vraag wil stellen aan de man)
 • Houd je ervan als mensen een afgetraind, goed gespierd lichaam hebben, of net niet?
 • Mocht je een one-night-stand mogen hebben met een bekend persoon, met wie zou dat dan zijn?
 • Ben je meteen op mij gevallen van zodra je mij ontmoette, of is het een verliefdheid die met het verstrijken van de tijd is gegroeid?
 • Denk je dat je verliefd zou kunnen worden op een ander persoon? Ben je dat ooit tijdens onze relatie al eens een keertje geweest?
 • Wat ging er door je hoofd toen je mij voor het eerst zag? Voelde je jezelf meteen tot me aangetrokken?
  Welke geur kan jou opwinden? Heb je een favoriet parfum?
 • Wat is voor jou een echte afknapper?
 • Had je als tiener een crush op een idool? Zo ja, op wie?

2.2 Vragen over het leven

Dit soort vragen heeft betrekking over hoe iemand in het leven staat. Het geeft je inkijk in de al dan niet cultureel bepaalde waarden en normen waarmee je partner door het leven gaat.

2.2.1 Voorbeelden van vragen over het leven

 • Wat was de moeilijkste periode in je leven tot nu toe? Vind je dat je er sterker bent uitgekomen?
 • Geloof je dat er leven is na de dood?
 • Wie is de belangrijkste persoon voor jou in je leven (geweest) en waarom?
 • Wat betekent gelukkig zijn voor jou?
 • Geloof je dat er iets bestaat als ‘het lot’?
 • Waar ben je het meeste trots om in je leven?
 • Hoeveel betekenen je vrienden en familie voor jou in jouw leven?
 • Wat vind je belangrijk om aan je kinderen mee te geven over het leven?
 • Ben je gelovig? Welke plaats neemt geloof in binnen jouw leven?
 • Wat vind jij van mindfulness en meditatie?
 • Ben je gelukkig met jouw leven zoals het nu is? Wat zou je er graag nog aan willen toevoegen of veranderen dan?
 • Op welke manieren probeer je jezelf als persoon te blijven ontplooien?
 • Wat is volgens jou het doel van het leven? Heb je daar een mening over?

2.3 Vragen over het verleden

Soms kan het voor je gevoel lijken dat iemands leven pas is begonnen op het moment dat jullie een koppel werden. Uiteraard is dat niet zo. Het kan verruimend zijn om te weten waar iemand in het verleden mee te maken heeft gekregen, zodat je begrip kan opbrengen voor de persoon die hij of zij doorheen de jaren is geworden.

2.3.1 Voorbeelden van vragen over het verleden

 • Vind je dat je een gelukkige jeugd hebt gehad? Waarom wel of waarom niet?
 • Wie was jouw eerste vriendje of vriendinnetje? Hoe oud was je toen?
 • Wat is je mooiste jeugdherinnering?
 • Naar welke landen ben je al op reis geweest?
 • Hoe verliep je schooltijd?
 • Wat was je allereerste baantje?
 • Ben je ooit bedrogen geweest? Heb je zelf ooit iemand bedrogen? Hoe voelde je jezelf daar dan bij?
 • Wat was voor jou een moeilije periode in je leven en hoe ben je daar doorheen gekomen?
 • Wanneer en met wie ben je jouw maagdelijkheid verloren?
 • Wanneer heb je voor het eerst gekust? Hoe heb je dat ervaren?
 • Welke ervaring zal jou je hele verdere leven bijblijven?
 • Mocht je een periode uit je leven mogen uitwissen, over welke periode gaat het dan?

2.4 Vragen over de toekomst

Het stellen van vragen over de toekomst geeft je een idee van waar jullie als koppel heen willen gaan doorheen het leven. Het kan er ook voor zorgen dat de neuzen in dezelfde richting komen te staan als het gaat over jullie verdere leven als koppel.

2.4.1 Voorbeelden van vragen over de toekomst

 • Wil je graag kinderen? Waarom wel of waarom niet?
 • Naar welke landen zou je graag nog willen reizen?
 • Wat staat er zo allemaal nog op jouw bucketlist?
 • Denk je dat je jouw huidige job zal uitvoeren tot aan je pensioen, of zou je graag nog van baan willen veranderen?
 • Wat denk je over trouwen (met mij)?
 • Hoe zie je jouw leven na je pensioen?
 • Heb je schrik om oud te worden?
 • Wil je later in het buitenland gaan wonen of ben je eerder honkvast?
 • Als je op jouw oude dag zal terugkijken naar jouw leven, wat zullen dan de belangrijkste zaken zijn die je hebt verwezenlijkt?

2.5 Vragen over de liefde

Iedereen beleeft liefde op zijn of haar eigen manier. Ook de liefdestaal kan onderling wel eens verschillen.

2.5.1 Voorbeelden van vragen over de liefde

 • Geloof je dat er iets bestaat als het vinden van die ene, ware liefde? Waarom wel of waarom niet?
 • Ze zeggen vaak dat liefde blind is. Wat denk je zelf hierover?
 • Wanneer voel jij jezelf het meeste geliefd?
 • Geloof je in liefde op het eerste zicht?
 • Stel, je komt uit een cultuur waar het huwelijk doorgaans door je ouders wordt gearrangeerd. Zou je dan gelukkig kunnen zijn?
 • Wat zijn je gedachten over de vele scheidingen die onze huidige tijd typeren? Vind je dat mensen het te snel opgeven tegenwoordig of denk je daar anders over?
 • Denk je dat je zonder liefde in je leven zou kunnen leven?
 • Wat kan ik doen zodat je weet en voelt hoe graag ik je wel zie?

2.6 Vragen over intimiteit

Intimitiet is ontzettend belangrijk in een relatie, al is het gesprek aankaarten niet altijd zo vanzelfsprekend. Durf het vooral te doen, het kan een relatie maken of kraken.

2.6.1 Voorbeelden van vragen over intimiteit

 • Kan je makkelijk praten over zaken als seks en intimiteit?
 • Hoe open waren jouw ouders rond thema’s zoals seksuele beleving? Zou je het zelf als ouder anders aanpakken? Wat zou je dan anders doen?
 • Fantaseer je wel eens over het hebben van een triootje?
 • Wat denk je van seks hebben op openbare plaatsen? Zou dat iets voor jou zijn?
 • Wat denk je over het hebben van een open relatie? Waarom zou dat wel of net niet kunnen werken?
 • Waar word je het liefste gekust en/of gestreeld?
 • Ben je tevreden over ons seksleven? Wat zou het nog beter kunnen maken?
 • Hoe hoog schat je zelf je eigen libido in?
 • Wat is voor jou de ideale frequentie om seks te hebben?
 • Hou je ervan te kijken naar pornografische films? Doe je dit dan het liefste alleen of is het iets wat we samen zouden kunnen doen?
 • Aan wat kan ik merken dat ik over bepaalde grenzen heenga tijdens de seks? Zou je mij dit dan vertellen?
 • Hoe sta je tegenover BDSM?
 • Hou je van orale seks?
 • Hoe kom je het makkelijkst tot een orgasme?

2.7 Vragen over de relatie

Hoe ziet die ander nu een relatie? Wat is belangrijk voor je partner om de relatie te doen slagen?

2.7.1 Voorbeelden van vragen over de relatie

 • Zijn er zaken gebeurd in je leven waardoor je op een andere manier naar relaties bent gaan aankijken? Waar gaat dit dan over?
 • Hoe belangrijk is het voor jou dat je vrienden en familie mij een geschikte partner voor je vinden?
 • Hoe zou ik voor jou een nog betere partner kunnen zijn?
 • Zijn er twijfels die je hebt over onze relatie? Zo ja, welke?
 • Heb jij een rationele keuze gemaakt of ben je op je gevoel afgegaan in onze relatie?
 • Hou je ervan om met Valentijn cadeautjes te krijgen en/of te geven? Wat zou je dan graag hebben?
  Wat was je slechtste relatie ooit. Waarom?
 • Stel, ik ben betrokken bij een ernstig ongeval waardoor ik verlamd raak. Zou je dan bij me blijven?
 • Er wordt vaak gezegd dat aan een goede relatie moet worden gewerkt. Hoe zie jij dit en hoe zou jij dit het liefste aanpakken?
 • Wat zou je doen als je plots merkt dat jouw verliefdheid over is?

3. Minder diepgaande vragen relatie: Vragen die gewoon leuk zijn om ze te stellen

Soms wil je ook gewoon enkele vragen stellen gewoonweg omdat ze zo leuk zijn. Erg diepgaand zijn deze vragen niet, en ze kunnen een welkome afwisseling zijn voor vragen die moeilijker zijn om te stellen, of om het gesprek mee te openen.

3.1 Voorbeelden van vragen die gewoon leuk zijn om ze te stellen

 • Stel je gaat naar een waarzegster. Wat zou je dan graag willen weten?
 • Hoe ziet voor jou de perfecte dag eruit?
 • Stel, je wordt morgen wakker met een superkracht. Wat zou dit dan zijn?
 • Mocht je eens een Disney-figuur kunnen zijn voor een dag, welke Disney-figuur zou je dan zijn?
 • Mocht je morgen ineens een gigantische erfenis ontvangen, hoe zou je leven er dan uitzien?
 • Als je drie wensen zou mogen doen, welke zouden dit dan zijn?
 • Ben je een honden-of kattenmens?
 • Sta je extravert in het leven of vind je het net moeilijk om over jezelf en jouw gevoelens te praten?
Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *