betekenis van analytisch vermogen

Wanneer ben je analytisch?

Analytisch vermogen is het cognitieve proces van het opsplitsen van informatie in kleinere delen om het te begrijpen. Dit proces wordt vaak gebruikt bij het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen.

Het vermogen om informatie te analyseren is een cruciale vaardigheid voor studenten, professionals en iedereen die succesvol wil zijn.

Degenen die goed zijn in het analyseren van informatie, kunnen snel complexe concepten begrijpen, relaties tussen verschillende stukjes gegevens zien en patronen identificeren.

In dit artikel gaan we dieper in op deze krachtige eigenschap.

De betekenis van analytisch

Analytisch verwijst naar het vermogen om een complex probleem op te splitsen in zijn samenstellende delen en te begrijpen hoe die afzonderlijke delen samenwerken om het geheel te creëren.

Het houdt ook in dat je relaties tussen verschillende elementen van het probleem kunt zien. Mensen met veel analytisch vermogen hebben vaak ook een zogeheten helicopterview.

In academische kringen wordt analytisch denken gewaardeerd om zijn vermogen om ons te helpen complexe concepten en theorieën te begrijpen.

Voorbeeld: in de vorm van een persoon (analytisch persoon)

Een analytisch persoon is iemand die complexe informatie kan opsplitsen in kleinere, beter hanteerbare stukjes.

Ze zijn in staat om het grote geheel te zien, maar hebben ook het vermogen om zich te concentreren op specifieke details.

Ze zijn vaak heel logisch en overzichtelijk en vinden het fijn om alles van tevoren te kunnen plannen.

analytisch denken kan je helpen
Soms kun je er ook baat bij hebben om je ideeën uit te schrijven.

Wat vinden personen met veel analytisch denkvermogen vaak niet fijn?

 • Plannen en beleid voor de korte termijn
 • Brandjes blussen, pleisterwerk
 • Aan de slag gaan zonder plan
 • Oplossingen geven die nergens op gebaseerd zijn
 • Ad-hoc oplossingen
 • Beslissingen nemen zonder feitenkennis

Is analytisch denkvermogen hetzelfde als kritisch denken?

Over het algemeen kan analytisch denken echter worden gezien als een proces waarbij een probleem of situatie wordt opgesplitst in zijn afzonderlijke componenten om het beter te begrijpen, terwijl kritisch denken inhoudt dat deze componenten worden beoordeeld en er een oordeel over wordt gevormd.

Analytisch denken kan dus worden gezien als een voorloper van kritisch denken en biedt de noodzakelijke basis voor het beoordelen en evalueren van informatie.

Waarom analytisch denken of analytisch vermogen zo gewaardeerd wordt

Analytisch denken wordt gewaardeerd in de academische wereld omdat het de mogelijkheid biedt om complexe problemen te onderzoeken en mogelijke oplossingen te identificeren.

Door een probleem op te splitsen in zijn samenstellende delen, kunnen analytische denkers gemakkelijker de verschillende manieren zien waarop het kan worden opgelost.

Bovendien stimuleert analytisch denken kritisch denken, wat essentieel is voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Studies hebben echter aangetoond dat slechts een klein percentage van de mensen analytisch kan denken.

Bovendien houdt analytisch denken in dat een probleem of vraagstuk in zijn samenstellende delen wordt opgesplitst en diepgaand wordt onderzocht, iets waar niet iedereen toe in staat is.

Analytisch denkvermogen vandaag de dag op de werkvloer

Nu is het werk op het gebied van data-analyse steeds belangrijker geworden en we merken een toename in de behoefte aan ‘analytische vaardigheden’ in vacatures.

Als je over deze vaardigheden beschikt, kan je kandidatuur daar baat bij hebben, vooral als je de mogelijkheid hebt om de bijbehorende vaardigheden toe te passen in de praktijk en hier enige aantoonbare ervaring mee hebt.

Mogelijke valkuilen van een analytisch persoon

 • Te lang blijven analyseren omtrent een opdracht waardoor de vaart zo erg verloren gaat dat je te sloom werkt;
 • Ook kan over analyseren leiden tot verwarring en juist slechtere keuzes. Je gaat dan teveel twijfelen en te geforceerd moeilijke dingen bedenken
 • Je bent teveel in theorie bezig wanneer je iets aanpakt en te weinig praktisch
 • Je kunt koel en afstandelijk overkomen of gevoelsarm en zelfs emotieloos
 • Beslissingen nemen kan moeilijk zijn of het hebben van voldoende daadkracht

Hoe herken je een gebrek aan analytisch vermogen?

Een gebrek aan analytische vaardigheden kun je herkennen aan:

 • Bij opdrachten kom je niet snel tot de kern of essentie, maar blijf je gefocust op bijzaken
 • Je benaderd een probleem puur praktisch en bent gericht op bijzaken
 • Logisch en systematisch denken is lastig voor jou
 • Je ziet consequenties van je keuzes niet snel in
 • Verbanden leggen vind je lastig
 • Je bent al bezig met de oplossing van iets, voordat je het probleem echt goed in kaart hebt gebracht
analytisch vermogen ontwikkelen
Best een leuke eigenschap toch? Lees hieronder hoe je meer analytisch kunt worden.

Kun je analytisch denkvermogen ontwikkelen?

Als je niet analytisch bent, kan het moeilijk zijn om analytische vaardigheden te ontwikkelen. Dan moet je een vaardigheid leren die niet bij je past.

Tip 1: Doe wiskundeopgaven

Als mensen aan wiskunde denken, denken ze vaak aan het oplossen van vergelijkingen en andere soorten problemen.

Hoewel dit een groot deel van de wiskunde is, is het niet het enige dat wiskundigen doen. Een van de belangrijkste vaardigheden die wiskundigen ontwikkelen, is zelfs hun analytisch vermogen.

Dit betekent dat ze in staat zijn om complexe problemen op te splitsen in kleinere stukjes en te begrijpen hoe elk stuk werkt.

Door dit te doen, kunnen ze oplossingen vinden voor problemen die ze anders misschien niet hadden kunnen oplossen.

Tip 2: Zoek naar verbindingen

Een manier om uw analytische vaardigheden te verbeteren, is door te zoeken naar verbanden tussen verschillende concepten of ideeën.

Dit kan je helpen om te zien hoe verschillende stukjes informatie met elkaar in verband staan, en het kan je ook helpen om tot nieuwe inzichten of inzichten te komen

Denk na over de oorzaken en de gevolgen. Leer te begrijpen wat voor gevolgen jouw acties zouden hebben en waarom je iets doet. Zo kun je de kern makkelijker leren begrijpen.

Denk na over hoe dingen tot stand komen en wat al eerder is voorgekomen in de geschiedenis. Zie je verbanden? Zijn er cycli aanwezig?

Tip 3: Speel denkspelletjes

Het spelen van denkspelletjes kan je analytische vaardigheden helpen verbeteren door je te dwingen kritisch na te denken over het probleem.

Games zoals kruiswoordraadsels, Sudoku en schaken kunnen je woordenschat en probleemoplossende vaardigheden helpen verbeteren.

Games zoals deze helpen je het vermogen om op een bepaalde manier te denken te ontwikkelen en daarmee je cognitieve vaardigheden te versterken.

Mindgames zijn een leuke manier om je analytische vaardigheden actief te ontwikkelen terwijl je jezelf amuseert.

Tip 4: Ga eens debatteren (bij een debatclub bijvoorbeeld)

Debatteren helpt individuen hun analytische vaardigheden te verbeteren door hen te dwingen een kwestie diepgaand te onderzoeken en een goed onderbouwd argument te ontwikkelen.

Debatteren helpt ook om het spreken in het openbaar en kritisch denken te verbeteren. Daarnaast is het ook een uitstekende manier om je communicatie te verbeteren.

Een groep mensen die gelijkaardige gedachten en ideeën delen, interageren binnen deze groepen en bieden de mogelijkheid om zich beter te ontwikkelen en uit te drukken.

Uiteindelijk zullen groepen zoals deze je helpen analytische vaardigheden te ontwikkelen en je duidelijkheid te verbeteren.

Tip 5: Verbreed je basiskennis over bepaalde onderwerpen

De belangrijkste stap om uw vermogen om problemen te analyseren te vergroten, is door zoveel mogelijk over het betreffende onderwerp te leren.

Hoe meer je weet, hoe meer je in staat bent om verschillende onderwerpen te begrijpen, en hoe effectiever je zult zijn in het oplossen van verschillende soorten problemen.

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om uw kennisbasis effectief uit te breiden, zoals:

 • Erover lezen
 • Documentaires over het onderwerp bekijken
 • Het bijwonen van webinars, lezingen etc
 • Terug de schoolbanken ingaan
Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *