wat is de kaizen methode

Wat is de Kaizen Methode?

Kaizen methode gebruiken om efficiënter te werken

De Kaizen Methode is een methode die kan worden gebruikt om de efficiëntie van het bedrijfsproces te verhogen. Door de dingen systematisch te analyseren, zijn er dingen die kunnen worden verbeterd of geholpen door anderen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de essentie van Kaizen een belangrijk onderdeel van zowel grote bedrijven als kleine bedrijven in Japan. Productiviteit en een werkomgeving die bevorderlijk is voor succes kunnen alleen worden gehandhaafd in een schone, veilige omgeving.

Wat is de Kaizen methode?

De Kaizen Methode is een methode die wordt gebruikt om verbeteringen door te voeren. Door het werken van verschillende momenten van feedback komen stap voor stap verbeteringen tot stand.

Deze aanpak wordt aangeboden aan bedrijven, met als doel dat deze naar volle tevredenheid functioneert.

De van origine Japanse filosofie van Kaizen is eenvoudig en effectief voor reinheid. Tal van organisaties hebben gebruik gemaakt van Lean management en Kaizen is een van de essentiële pijlers van deze methodiek.

Hoe is de kaizen methode ontstaan?

De Kaizen-methode is ontstaan uit het Toyota Productiesysteem en is een methode voor continue verbetering die zich richt op kleine, incrementele veranderingen.

Het doel van Kaizen is om een cultuur van continue verbetering te creëren waarin iedereen altijd op zoek is naar manieren om de processen, producten en diensten van de organisatie te verbeteren.

Kaizen is gebaseerd op de overtuiging dat kleine veranderingen in de loop van de tijd grote resultaten kunnen opleveren.

Wanneer is de kaizen methode ontstaan?

De Kaizen-methode is begin jaren vijftig ontstaan als een manier om de productiviteit in Japanse fabrieken te verbeteren.

De methode is gebaseerd op het idee van continue verbetering en moedigt werknemers aan om kleine veranderingen voor te stellen die kunnen worden aangebracht om de werkplek te verbeteren.

Betekenis van Kaizen

Naast het belang van mentale en lichamelijke opbouw, bieden ook Kaizen trainingen uitkomst. Het doel van een Kaizen training is om meerdere processen te verbeteren door beter te begrijpen wat er nu gebeurt en wat er verbeterd kan worden.

kaizen stappen
Lean werken, dat is belangrijk. Lees hieronder de 6 fasen en 10 van de leerprincipes van kaizen.

6 fasen van Kaizen

De zes fasen van Kaizen-activiteit zijn:

 • 1) Observeren en leren;
 • 2) Analyseren en verbeteren;
 • 3) Plannen en uitvoeren;
 • 4) Controleren en aanpassen;
 • 5) Volhouden en verbeteren;
 • 6) Innoveren en verbeteren.

Kaizen is een cyclisch proces dat zich voortdurend herhaalt om tot continue verbetering te komen. De eerste stap is observeren wat er gebeurt en ervan leren.

Leerprincipes van kaizen

Ondernemingen hebben 10 principes opgesteld die moeten worden gevolgd om Kaizen te implementeren, anders kan het kleine mechanisme dat is ontworpen om de efficiëntie te verbeteren, niet de meeste vruchten afwerpen.

Deze 10 principes maken deel uit van de Kaizen-methode, en dit zijn de fundamentele principes:

 • Doe geen aannames
 • Wees proactief bij het oplossen van problemen.
 • Gebruik creativiteit om verbeteraspecten te vinden.
 • Zoek naar oplossingen wanneer er verbeterpunten gevonden worden.
 • Accepteer de status quo niet.
 • Laat het perfectionisme los.
 • Creëer een omgeving waarin iedereen zich geroepen voelt om bij te dragen aan het verbeteren.
 • Accepteer niet altijd de eerste oplossing; vraag in plaats daarvan vijf keer “waarom” om bij de hoofdoorzaak te komen.
 • Vraag en luister naar meningen van andere mensen.
 • Er komt nooit een einde aan verbeteren.

De 5 w’s gebruiken bij kaizen

De 5 W’s, die staan voor Wie, Wat, Wanneer, Waar en Waarom, kunnen worden gebruikt om Kaizen-evenementen te begeleiden.

Neem niet gelijk genoegen met de eerste oplossing, maar stel altijd de 5 w vragen om dieper in te gaan om bij de hoofdoorzaak te komen.

Door te begrijpen wie bij het evenement betrokken zijn, wat er tijdens het evenement zal gebeuren, wanneer het evenement zal plaatsvinden, waar het evenement zal plaatsvinden en waarom het evenement plaatsvindt, kunnen organisatoren ervoor zorgen dat het kaizen-evenement net zo succesvol is als mogelijk.

6 fasen van Kaizen
Continue verbeteren om resultaten te verhogen is het doel van kaizen.

Verschil lean six sigma en kaizen

Zowel Kaizen als Lean Six Sigma zijn gericht op het optimaliseren van de operationele prestaties en het comfort van de klant, waarbij duurzame verbetering wordt aangemoedigd terwijl gestructureerde verbetering wordt gehandhaafd.

Deze twee methoden gaan beide over het nemen van tijd en middelen. Kaizen gaat verder in bewustwording van management en medewerkers.

Lean Six Sigma is toch wat anders dan Kaizen, aangezien Lean Six Sigma meer waarde hecht aan financiële resultaten, terwijl Kaizen zich meer richt op het bedrijf als geheel.

Kaizen werkt het beste als het hele bedrijf erbij betrokken is, Lean Six Sigma-projecten kunnen worden uitgevoerd door een bepaalde groep medewerkers.

Laatste woord

De Kaizen-methode is een populaire strategie voor continue verbetering die zich richt op kleine, incrementele veranderingen. Het doel is om kleine verbeteringen door te voeren die snel en effectief kunnen worden doorgevoerd.

Deze aanpak kan bedrijven helpen om duurzame groei te realiseren en de productiviteit te verbeteren. Het is nuttig zijn voor ieder bedrijf.

Een voorbeeld van de Kaizen-methode in actie is een bedrijf dat een nieuw proces implementeert om producten efficiënter te verpakken. Deze verandering is misschien klein, maar kan een grote impact hebben op het resultaat.

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.