Concentratieproblemen

Concentratieproblemen aanpakken en oplossen: beste tips!

Vaak worden concentratieproblemen van kinderen en volwassenen genoemd, die samenhangen met een taak en geobserveerd gedrag.

Dit gedrag laat zien dat je of jouw kind iets anders heeft gedaan dan verwacht en aangenomen. We noemen dit ook wel concentratieproblemen.

Ik denk dat het probleem van concentratie niet bestaat, maar een uitdrukking is van andere dingen. Lees je mee?!

1. Enkele mogelijke potentiële problemen met concentratie zijn:

1. Motivatieproblemen. Als je graag op de computer speelt en je kijkt heel veel en heel lang tv, dan heb je geen problemen met concentratie. Zelfs mensen die de meeste ADHD-symptomen hebben, kunnen zich concentreren op het gebruik van een computer of tv kijken. Zo zie je dan, want dan heb je geen concentratieprobleem, maar een motivatieprobleem, omdat het onderwerp of de taak niet opwindend genoeg is. Er is dus geen motivatie! Bij motivatie onderscheiden we intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie.

2. Problemen bij het focussen. Sommige mensen weten niet hoe ze zich op een opdracht moeten focussen. Ook hier zie je het weer: je zit meestal lang achter de computer, maar in de klas of op je werk, concentreer je helemaal niet op wat je moet doen!

3. Bewegingsproblemen. Volwassenen denken dat je lange tijd aan een stuk kunt stil zitten en concentreren, maar dat is niet het geval. Kijk maar naar hoeveel volwassenen met hun pennen tikken, tekenen of gewoon met objecten spelen tijdens gesprekken en vergaderingen. Sommige kinderen doen het ook nog. Als volwassenen bijvoorbeeld niet toestaan dat ze bewegen en zelfs ritmisch op de pen moeten tikken, zullen ze helemaal niet leren. Sommige mensen concentreren zich op het kiezen van een T-shirt of trappen tegelijkertijd met één voet betreden. Wat collega’s of docenten vaak ergert, is dat ze hun werk abnormaal vinden en gestoord worden door ophef.

4. Leerproblemen. Volwassenen en kinderen die de (cursus) op school niet bij kunnen houden, het leren missen of de basis van de stof in zich opnemen, ervaren vaak onoplettendheid. Ze zijn zelfs gestopt met het curriculum en het is zeer noodzakelijk om de obstakels te ontdekken die ze nog steeds aan het wankelen zijn of vastzitten in het leerproces. Ga terug en maak verbinding met de basis, oefen en verduidelijk de ontbrekende inhoud, zodat volwassenen en kinderen met grote sprongen kunnen verbeteren en het probleem van concentratie kunnen oplossen.

5. Organisatieproblemen. Als onze prestaties lager zijn dan het werkelijke niveau, dan is het wel waard om nog eens terug te kijken naar de manier van hoe je het best kunt organiseren. Als volwassenen kunnen we verdwalen als we het druk hebben en met kinderen, misschien omdat we denken dat ze alles kunnen en weten, maar voor kinderen is de wereld een grote wereld vol overweldigende opwinding.

Voor kinderen, als ze een soort checklist hebben om te starten en zich aan vast te houden bij het uitvoeren van taken, zullen veel dingen beter worden. Gebruik een whiteboard dat een weekplanner kan worden.

6. Manifestatie van angst. Sommigen van ons hebben een laag zelfconcept of angst voor je eigen gebreken aan ervaring. Beginnen met het uitvoeren van de taak is gedoemd om voortijdig te mislukken, omdat je denkt dat jij de taak nog steeds niet kunt voltooien. Het resultaat is aarzeling en twijfel. Het kost veel tijd en energie om met succes conclusies te trekken. Dit leidt overigens tot gedachten aan faalangst. Angst kan een vervelende kwelgeest zijn. Lees hier wat angst met je lichaam doet.

7. concentratieproblemen/aandachtsproblemen. Ik denk dat dit vooral kinderen treft. Er zijn veel leerlingen in de klas en elk kind heeft zijn eigen zorg nodig. Als ze het niet krijgen dan zullen ze ervoor zorgen dat ze op een negatieve manier behandeld worden. We moeten echt kijken naar de behoeften van het kind, maar ook naar zijn inspanningen.

Volwassenen hebben hier vaak de tegenovergestelde (logische) reactie op, waardoor kinderen harder moeten werken. Als de leerkracht de inspanningen van het kind erkent en goedkeurt, kan het concentratieprobleem onmiddellijk worden opgelost. Vervolgens moet het kind leren herkennen hoe ze de juiste zorg kan zoeken. Begrip van beiden kanten is het resultaat!

8. Hoge gevoeligheidsprobleem. Als je gevoelig bent voor de onrust om je heen, wordt alle informatie ongrijpbaar, zodat je je niet kunt concentreren. Dit zie je ook terug bij veel kinderen die zichzelf niet kunnen helpen. Ze krijgen ook te veel dingen om onrustig te zijn en reageren met lichamelijk ongemak zoals maag of hoofdpijn.

Sommige mensen zijn boos en klagen over het hoe anderen zich gedragen. Door de focus op externe prikkels raken kinderen steeds depressiever en depressiever. Er zijn verschillende maatregelen genomen om kinderen te beschermen tegen overlast van buitenaf, maar doordat de aandacht nog steeds op de buitenwereld ligt, neemt de interne overlast toe.

Lees ook: ben jij hoog sensitief>>>

9. Depressieve klachten. Depressieve klachten zorgen voor problemen in iemands hoofd. Er kan zijn dat er dan overmatig nagedacht wordt over deze problemen die zich vooral uiten in negatieve gedachten. Hierdoor kan het extra moeilijk zijn om op een bepaalde taak te focussen.

Depressieve klachten gaan vaak gepaard met stress en angst. We hebben een pagina geschreven omtrent symptomen van stress en een pagina omtrent wat je kunt doen tegen stress.

Dit alles zal van invloed zijn op de dagelijkse aandacht

concentratieproblemen bij kinderen en volwassenen
Concentratie problemen zijn dus alles behalve wenselijk, maar hoe worden ze veroorzaakt?

2. Hoe worden concentratieproblemen veroorzaakt?

Oorzaken van concentratieproblemen kunnen worden veroorzaakt door onderliggende oorzaken, zoals depressie, relatieproblemen, burn-out of motivatieproblemen. Meestal verdwijnt het aandacht tekort als dit potentiële probleem is opgelost.

Hormonale veranderingen zoals de menopauze of zwangerschap kunnen ook de hersenfunctie en het concentratievermogen beïnvloeden.

Ook kan een verminderde hersenfunctie concentratieproblemen veroorzaken. Dit komt door een afname van de bloedstroom in het hersenweefsel. Bepaalde factoren verhogen de kans op een slechte doorbloeding van het hersenweefsel, zoals overgewicht, diabetes, roken, stress en ouderdom.

2.1 In welke mate concentratieproblemen bij volwassenen en kinderen voorkomen

Concentratieproblemen komen vaak voor bij ouderen. Met de leeftijd neemt de bloedstroom gestaag af. Dit kan uw geheugen- en concentratieproblemen veroorzaken. Als de bloedstroom naar de hersenen niet optimaal is, stromen voedingsstoffen en zuurstof naar de hersencellen.

Concentratieproblemen bij kinderen kunnen ook voorkomen. Als kinderen het moeilijk vinden om zich op een bepaalde (school) taak te concentreren, kan dit de leerprestaties beïnvloeden.

Bij aandachtsproblemen gaat het soms om ADD (Attention Deficit Disorder) of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD manifesteert zich ook als fysieke rusteloosheid. Volwassenen kunnen ook lijden aan ADD of ADHD. Leer hier meer: over de beste boekentips over ADD & ADHD>>>

3. Verschillende symptomen van concentratieproblemen

Natuurlijk kun je een concentratieprobleem hebben als je één van de negen in het begin genoemde punten herkent bij jezelf. Echter willen we nog wat meer algemenere aanduidingen van concentratieproblemen geven.

De volgende aanduidingen duiden op concentratieproblemen:

  • Het is moeilijk om je op specifieke taken te concentreren.
  • Je vind het lastig om iemand goed te volgen tijdens een verhaal, uitleg of een alledaags gesprek.
  • Moeite om helder na te denken.
  • Moeite met stil zitten.
  • Je hebt moeite met het organiseren en behouden van overzicht. Je bent misschien vergeetachtig en verward. Andere dingen zullen u snel afleiden van uw werk. Je kunt medicijnen en psychotherapie gebruiken om ernstige concentratieproblemen op te lossen.

Antidepressiva zoals psychostimulantia (Ritalin, atomoxetine en tricyclische antidepressiva kunnen worden gebruikt om ADHD te bestrijden. Een gebrek aan concentratie betekent echter niet automatisch dat je ADD of ADHD hebt. Met of zonder medicatie kan psychotherapie ook oplossingen bieden voor ernstige aandachtsproblemen.

4. Waarom kun je je niet concentreren en heb je concentratieproblemen?

Vraag: onoplettendheid, ben je bezig met je hoofd? Dan is AD(H)D coach iets voor jou: onoplettendheid wordt de concentratie verzwakt. Er kunnen veel redenen zijn voor het onvermogen om zich te concentreren. Dit zijn de redenen die sinds de mensheid bestaan. Dergelijke taken of onderwerpen zijn saai.

Of de taak is toegewezen door iemand anders, maar je ziet de betekenis helemaal niet. Daardoor zakt je motivatie onder het vriespunt. Als gevolg hiervan stromen uw ideeën sneller naar betere onderwerpen of andere openstaande vacatures. Maar er zijn enkele redenen waarom jij je niet op kantoor kunt concentreren. Deze problemen zijn opgetreden sinds de introductie van verschillende digitale apparaten.

4.1 Aandacht stoornissen komen vaker voor in deze tijd

Aandacht stoornissen zijn typerend voor onze moderne tijd. Bij te veel druk is dit een vaker voorkomende klacht. Bij actieve mensen is stress de belangrijkste oorzaak van onoplettendheid. De concentratieproblemen van jongeren geven meestal aan dat eerst emotionele conflicten moeten worden opgelost.

4.2 Ouderdom en concentratieproblemen

Aan de andere kant kunnen mensen zich onder ouderen meer zorgen maken over fysieke redenen. Hun grootste angst is dementie. Als ouderen klagen over onoplettendheid, zijn ze terecht bang voor dementie. Immers, onder 65-plussers verdubbelt de incidentie van echte dementie (de ziekte van Alzheimer) elke 5 jaar.

In de meeste gevallen is dit echter een veelvoorkomend aan leeftijd gerelateerd vergeetachtig gedrag. Dementie begint met een afname van het geheugen. Er kan geen inhoud meer in het geheugen worden opgeslagen en de inhoud gaat verloren.

Deze geheugenstoornissen hebben verschillende gevolgen, waaronder gedragsconsequenties. Bij geheugenverlies gaat het om namen (zelfs familieleden) en recente of eerdere gebeurtenissen.

4.3 Concentratieproblemen onderzoeken

Concentratieproblemen treden op omdat de getroffen persoon problemen heeft met bijvoorbeeld hoofdrekenen of het begrijpen van een tekst. Tijdens het werk en onderweg verliezen patiënten steeds meer voorwerpen en hebben ze moeite om nieuwe dingen te leren. Soms hebben kinderen moeite met praten.

Tekenen van angst, prikkelbaarheid en introversie duiden erop dat de patiënt zich niet goed voelt. De zojuist beschreven schokkende situatie kan echter ook gepaard gaan met het zogenaamde “seniele geheugenverlies”.

Deze aandoening zal worden gecombineerd met die met niet-dementie, deze patiënten hebben een hogere hersenfunctie en ondervinden ook problemen bij dagelijkse activiteiten.

Slechts in 15% tot 25% van de gevallen zal deze aandoening ontaarden in echte dementie. Als gevolg hiervan wordt een aanzienlijk aantal patiënten ten onrechte “dementie” genoemd.

Dit risico moet worden gedragen door gefrustreerde senioren, die zich nergens meer op kunnen concentreren vanwege een gebrek aan interesse in wat er om hen heen gebeurt.

Als niemand de verkeerde diagnose in twijfel trekt, krijgen deze patiënten geen passende behandeling.

5. Hoe kun je concentratie problemen verhelpen?

Concentratieproblemen kun je vaak op jonge en oudere leeftijd aanpakken. Maar hoe begin je om concentratieproblemen aan te pakken? Natuurlijk begint het met je grootste probleem en dat is: stress!

5.1 Hoe ga je om met stress?

Tegenwoordig staan veel mensen onder druk, wat zorgwekkend is. Omdat druk rampzalig is. Niet alleen voor je geest, maar ook voor je lichaam. Klachten die verband houden met stress, komen overal in je lichaam voor met alle gevolgen van dien. Daarom moet je stress voorkomen en verminderen, maar wat moet je doen en hoe ga je om met stress?

5.2 Zo bewapen jezelf tegen stress

Zodra u de symptomen van stress of het gevoel van structurele turbulentie voelt, is het tijd om de stress te bewapenen. Je wilt dit doen door stressvolle situaties te vermijden. Dit is helaas niet altijd mogelijk.

Je kunt immers gebeurtenissen tegenkomen die niet te voorkomen zijn of helemaal geen impact hebben. Het enige dat overblijft is dat je ermee leert omgaan. Hoe ga je om met stress? Kun je maatregelen nemen om met stress om te gaan? Gelukkig zijn er veel oplossingen die je kunt proberen om je stressniveaus te verminderen.

1. Bosbaden: Het bosbaden komt uit Japan en ze noemen het Shinrin Yoku. Door deze decompressiemethode van meditatie kan de vraag “hoe om te gaan met stress” worden beantwoord. In feite wordt bosbaden daar vaak als therapie gebruikt. Het doel is om jezelf onder te dompelen in een groene (naald) bosomgeving. Door in alle rust en aandacht de sfeer van het bos op te nemen, zullen je hartslag en bloeddruk dalen. Coniferen en coniferen scheiden ook bepaalde stoffen uit (plantfungiciden) die antibacteriële eigenschappen hebben en gunstig zijn voor het lichaam. Er zijn verschillende bossen in Nederland, waar u kunt genieten van bosbaden en decompressie.

2. Meditatie: Als je wilt weten “hoe om te gaan met stress”, is mediteren de perfecte manier om je stress te verminderen. Bij meditatie kun je je concentreren op je ademhaling en probeer je je gedachten van jezelf af te leiden. We hebben diverse ademhalingsoefeningen beschreven. Tijdens het proces kun je ook meer relax worden en een positieve vibe creëren, wat helpt om stress te verminderen. Dit vereist enige oefening, maar het eindresultaat is dat je stress kunt verminderen en toekomstige stressvolle situaties sneller en beter kunt loslaten.

3. Lichamelijke opvoeding: Lichamelijke uitputting zal je aandacht afleiden van mentale uitputting. Dit kan een enorm stres verlichtend effect hebben. Door te zweten, fietsen, body pumping, fitness of crosstraining te doen, kun je ervoor zorgen dat je lichaam dopamine, serotonine en endorfine aanmaakt. Dit worden ook wel gelukshormonen genoemd. Deze neurotransmitters kunnen werken als anti stresshormonen en bieden krachtige wapens om stress te weerstaan. Regelmatige lichaamsbeweging is een effectieve manier om stress te bestrijden.

4. Yoga: Bij het beoefenen van yoga is ademhalingscontrole erg belangrijk. Deze brengen elementen van meditatie en ondersteunen verschillende yogahoudingen. Vervolgens zijn deze houdingen ontworpen om uw lichaam te bevrijden van spanning en stress. Hoewel niet iedereen een yogameester is, kan de dagelijkse yogabeoefening wel degelijk waardevolle antistress activiteiten uitvoeren. Ook al duurt het maar 15 minuten. Wil je meer weten over de voordelen die yoga te bieden heeft>>>

hoe kun je concentratieproblemen aanpakken
Zie hieronder nog 13 tips om concentratieproblemen aan te pakken.

6. 13 werkende tips voor het verhelpen van concentratie problemen!

6.1 Maak je hoofd leeg

Een betere concentratie door een handig hulpmiddel. Dit is niet ingewikkeld. Je hoeft alleen maar een blanco vel papier te pakken en alle dingen op te schrijven die je moet doen.

6.2 Laat je niet afleiden

Schrijven kan de concentratie verhogen en verbeteren, en meer ideeën opleveren, vooral bij taken met een lage motivatie of saaie opdrachten/taken, kunnen je ideeën gemakkelijk blijven hangen. Het zal helpen als je deze gedachten onmiddellijk opschrijft en daarna terugkeert naar wat je aan het doen bent. Houd schrijfpennen en pennen altijd bij de hand.

6.3 Beperk ruis-interferentie

Luide en harde geluiden kunnen je ook snel afleiden. Dan wordt terug concentreren moeilijker. Controleer van tevoren wat u zal afleiden. Het is alsof je een raam opent. De deur is open. Mensen lopen. Druk verkeer. Is hier iets aan te doen? Als dit niet mogelijk is, kun je tijdelijk op een rustige plek gaan zitten. Iedereen kan zich dan wel wat beter concentreren.

Wat je ook kan helpen is een koptelefoon dragen of een koptelefoon te gebruiken via je telefoon. Maar dan is er geen geluid, of rustige muziek zonder zang. Verzacht de geluiden van je pc/GSM. Je kunt zelfs je internet tijdelijk op je telefoon uitschakelen. Of zet je GSM misschien uit zodat wie je ook mag bellen, die die gaan direct naar uw voicemail.

6.4 De afleidingen en of je onoplettendheid

Hoeveel spullen staan er nog in je omgeving die je niet gebruikt? Een kapotte printer, de bankbiljetten op je bureau die los en verspreid zijn, planten waren dood, gebruikt aardewerk en onbewerkte post. Ruim je tafel op, want een schone tafel zal niet afleidend en onoplettend zijn. Hier plaats je alleen dingen op tafel die je effectief nodig hebt. Materialen en herinneringen voor andere opdrachten/taken geven je een ongemakkelijk gevoel omdat je zoveel andere dingen te doen hebt. Dit is niet bevorderlijk voor uw concentratie.

6.5 Ken je beste tijd

Je energiehoeveelheid gedurende de dag zal variëren. Als je je energieke of ontoereikende momenten kent, kun je er het beste van maken. Als je vol energie bent, voer dan taken uit die concentratie vereisen. Voer dagelijkse taken uit als de energie laag is. Alles binnen handbereik: Verzamel alle benodigde informatie en materialen die je nodig hebt voordat je met de werkzaamheden begint. Zo voorkom je dat je in de war raakt door naar deze verbruiksartikelen te zoeken.

6.6 Ook niet multitasking

Meerdere dingen tegelijkertijd doen noemen we ook wel eens multitasking. Maar je brein is daar niet geschikt voor. Je moet altijd wisselen tussen al je taken. Het kost tijd, energie, en je moet ervoor zorgen dat je focus op multitasking beperkt is. Daarom is het uitvoeren van deze belangrijke taak en het controleren van uw e-mail en het reageren op al je andere berichten niet goed voor uw aandacht. Als gevolg hiervan kost het meer tijd om multitasking in evenwicht te brengen dan om alle transacties één voor één te verwerken.

6.7 Zeg vaker NEE

Het is niet altijd gemakkelijk om uitnodigingen van anderen af te wijzen. Als je zich nooit op je taak kunt concentreren, zul je op de lange termijn een ernstig probleem tegenkomen. Afwijzen en toch gewaardeerd worden blijft een uitdaging. Concentreer je op je eigen werk. Zeg dus meer “nee”. Stel alstublieft de volgende vereisten: Kun je later vandaag praten? Trap niet in de val door te vragen “waarover”. Voor je het weet praat je mee en ben je je concentratie kwijt. Als het ertoe doet, zal de ander echt laten zien dat het dringend is.

Is dit lastig voor je? Dan kun je waarschijnlijk baat hebben bij het verbeteren van je assertiviteit.

6.8 Voorkom onnodige communicatie

Door alleen te zijn heb je een betere concentratie, dus vermijdt af en toe de communicatie met collega’s. Als je moeilijk kunt weigeren, kun je het beste voorkomen dat je wordt onderbroken door niet-urgente onderbrekingen. Zeg bijvoorbeeld “niet storen” door een bord op de display te plaatsen of aan de deur te hangen. Het is het beste om het toe te voegen zonder gestoord te worden. Dit voorkomt dat collega’s erop staan om vandaag nog met u te praten.

6.9 Vind mensen met gelijke interesses

Concentreer je samen met bondgenoten Als er andere mensen in je omgeving zijn die voor hetzelfde opdracht werken, kan je die andere helpen en kunnen ze je ook helpen.je kunt bijvoorbeeld tegelijkertijd in dezelfde ruimte samenwerken. Spreek af wanneer en om hoe laat jullie samen willen werken. Tussen de opdrachten neem je een korte pauze en krijg je de tijd om vragen te stellen en of te beantwoorden.

6.10 Doe eerst wat je het minst leuk vind

Soms moet je concentreren op vervelend en irriterende werk. De kans is groter dat je wordt afgeleid en veel uitstelt. Begin een nieuwe dag met dit slechte werk, zodat je er niet de hele dag naar hoeft te kijken. Na het afronden van het werk zal het goed aanvoelen en wordt de dag alleen maar leuker.

6.11 Zorg goed voor jezelf

Drink veel water om de concentratie te verbeteren. Water verbeterd namelijk je mentale prestaties, zoals je geheugen of het denken. Zorg er ook voor dat je goed vol zit en geen honger krijg. Niet te weinig eten, want anders heb je gewoon geen energie. Maar ook niet te veel eten. Omdat je er moe van wordt en wil je slapen.

6.12 Zorg voor ontspanning en slaap voldoende

Een goede nachtrust kan je ook helpen om beter te concentreren. Zorg ervoor dat je goed ontspand en dat je ook voldoende slaapt. Meestal is 7 tot 8 uur slaap per nacht voldoende. Neem een pauze, drink iets of ga even naar buiten en adem wat frisse lucht in. Buiten gaan zitten of even kort wandelen tijdens de lunchpauze brengt je daarna weer nieuwe vitaliteit. Sommige mensen zweren bij yoga als een helpertje tegen al de info die je in je hoofd hebt. Omdat iedereen een helder hoofd wil.

Lees ook: 25 tips voor een betere nachtrust>>>

6.13 Maak een tijdschema

Met een planning kun je denken over welke taak/opdracht wanneer je het kunt doen, waardoor je je opdrachten snellen en efficiënter kunt vervolledigen en afmaken. Een complex overzicht en plan om het concentratieproblemen op te lossen. Je zult je beter kunnen concentreren en al je taken/opdrachten kunnen opsplitsen in subtaken. Als je al deze taken van tevoren in volgorde regelt, hoef je niet steeds aan de volgende stap te denken. Je scheidt het denken over werk van het doen van werk.

dit zijn allemaal manieren om je verder te helpen met je concentratieproblemen!

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

1 gedachte over “Concentratieproblemen aanpakken en oplossen: beste tips!”

  1. Jeroen Berendsen

    Bedankt voor deze waardevolle informatie! Het heeft me bewust gemaakt van de dingen die mijn concentratieproblemen veroorzaken. Nu weet ik hoe ik ermee aan de slag kan gaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *