betekenis van organisatiebewustzijn

Organisatiesensitiviteit: Betekenis, tips, uitleg, voordelen

Organisatorische gevoeligheid en organisatiebewustzijn zijn vaardigheden die soms moeilijk te begrijpen zijn. Dus wat betekent het precies? Vaak is onduidelijk voor veel mensen wat deze begrippen betekenen.

Wat is organisatiesensitiviteit?

Organisatorische gevoeligheid verwijst naar het vermogen van een organisatie om zich bewust te zijn van en te reageren op de behoeften van haar medewerkers.

Het is een maatstaf voor het vermogen van de organisatie om medelevend en zorgzaam te zijn en een ondersteunende werkomgeving te bieden.

Organisatorische sensitiviteit is belangrijk omdat het helpt bij het creëren van een positief werkklimaat, wat kan leiden tot verhoogde productiviteit en werkplezier.

Een organisatiesensitief persoon

Een organisatiegevoelig persoon is zich terdege bewust van de behoeften van een organisatie. Hij of zij begrijpt de formele en hiërarchische lijnen van een organisatie, maar vergeet de informele niet.

Een voorbeeld: Het spreekt voor zich dat een projectmanager een uitstekende organisatiegevoeligheid moet hebben. Een projectmanager kan immers niet alleen een project afronden.

Als projectmanager wordt van je verwacht dat je samen met anderen je doel bereikt.

Voldoende organisatiesensitiviteit kan je organisatie erg veel voordeel opleveren.

Een organisatie die organisatiesensitief handelt

Organisatorische gevoeligheid verwijst naar het vermogen van een organisatie om zich bewust te zijn van en te reageren op de culturele en ecologische context waarin zij opereert.

Het concept is belangrijk voor organisaties die effectief en efficiënt willen zijn in hun werk, omdat ze rekening moeten houden met het steeds veranderende sociale landschap waarin ze zich bevinden.

Bovendien wordt aangenomen dat organisatorische gevoeligheid een rol speelt bij het succes of falen van een organisatie, waarbij gevoeligere organisaties doorgaans succesvoller zijn.

Synoniemen voor organisatiesensitiviteit

Andere woorden voor organisatiesensitiviteit kunnen zijn ”organisatiegevoeligheid” en ”organisatiebewustzijn”.

Hoe herken je iemand die organisatiesensitief is?

Organisatiegevoelige personen zijn in staat om de impliciete en expliciete regels van een organisatie te lezen en te begrijpen, en vervolgens hun eigen gedrag aan te passen aan deze verwachtingen.

Ze kunnen zich ook snel aanpassen aan veranderingen in de organisatiestructuur of het proces.

Organisatiesensitieve personen hebben vaak een intuïtief begrip voor hoe de dingen werken binnen een organisatie, en ze gebruiken deze kennis om hun eigen carrièredoelen te bereiken.

Enkele veel voorkomende eigenschappen zijn:

 • De persoon houdt rekening met de organisatiecultuur en voelt goed aan wat daarbinnen mogelijk is
 • Het doorzien van interne verhoudingen
 • Collegiaal ingesteld zijn en goed zijn in de samenwerking met andere collega’s
 • Goed geïnformeerd zijn over de stand van zaken binnen andere afdelingen
 • Hiërarchische verhoudingen goed begrijpen
 • Formele structuren goed begrijpen, maar ook de informele structuren
 • De persoon weet goed zijn of haar weg te vinden binnen de organisatie

Wat zijn aanwijzingen dat iemand niet organisatiegevoelig is?

Een teken kan zijn als het individu routinematig vastgestelde procedures of protocollen negeert. Een andere indicatie kan zijn dat de persoon storend is en conflicten creëert binnen het team.

Bovendien, als de persoon overdreven kritisch is over anderen of negatieve opmerkingen maakt over het bedrijf of zijn producten, kan dit ook een teken zijn dat de persoon niet organisatiegevoelig is.

Enkel veel voorkomende eigenschappen zijn:

 • Collega’s op een confronterende manier benaderen, die niet prettig zijn
 • Niet of onvoldoende weten wat er binnen een organisatie speelt
 • Weinig moeite doen om contact op te nemen met collega’s
 • Een attitude tentoonstellen die totaal niet bij de organisatie past
 • Uit de hoogte zijn en jezelf schouderklopjes geven
 • Negatieve opmerkingen plaatsen over de organisatie of collega’s in het bijzijn van andere collega’s
 • Niet denken in win-win situaties, maar alleen aan je eigen gewin denken
 • Ongepast gedrag als dingen anders doen dan het hoort, te laat komen, ongevraagde adviezen geven, luid en vervelend zijn.
voorbeelden van organisatiesensitiviteit
Lees hieronder ook wat je kunt doen om jouw medewerkers of jezelf meer organisatiebewust te maken.

Waarom is het belangrijk om organisatiesensitief te zijn?

Er is veel onderzoek dat het idee ondersteunt dat meer organisatiegevoelig worden kan leiden tot betere organisatieresultaten.

Wanneer individuen in staat zijn om de verschillende signalen die hun organisaties afgeven te begrijpen en erop te reageren, zijn ze beter in staat om te navigeren door het complexe sociale web dat binnen organisaties bestaat.

Bovendien kan het begrijpen van de normen en verwachtingen van de organisatie werknemers helpen om de doelstellingen van de organisatie beter te begrijpen en na te leven.

Hoe kun jij of een collega meer organisatiesensitief worden?

De beste manier om organisatiegevoelig te worden, is door eerst te begrijpen wat organisatiegevoeligheid is.

Als je eenmaal begrijpt wat het is, kun je eraan werken om je meer bewust te worden van je eigen acties en hoe deze de organisatie kunnen beïnvloeden.

Probeer daarnaast meer bewust te zijn van hoe de organisatie als geheel functioneert en hoe de rol van elk individu bijdraagt aan het succes ervan.

Er zijn nog een paar manieren om organisatiegevoeliger te worden.

Een manier is om workshops of trainingen te volgen die gericht zijn op organisatorische vaardigheden. Een andere manier is om boeken of artikelen over organisatievaardigheden te lezen.

Bovendien kun je met jouw manager of supervisor praten over jouw worsteling om georganiseerd te blijven en om hulp vragen bij het ontwikkelen van een plan dat voor jullie beiden werkt.

Tot slot kun je advies inwinnen bij andere professionals die ervaring hebben met organiseren.

Enkele belangrijke artikelen die bij kunnen dragen aan de algemene ontwikkelingen van een medewerker en haar organisatiesensitiviteit:

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *