pesterij op het werk

Pesten op het werk: situaties, voorbeelden & oplossing

Pesten op het werk is zeker een probleem dat bestaat. Het kan gaan om mensen die lastiggevallen, bedreigd of geïntimideerd worden door anderen op de werkplek.

Dit soort gedrag kan een vijandige of ongemakkelijke omgeving creëren voor werknemers en kan leiden tot negatieve gevolgen zoals verminderde productiviteit en werkplezier.

In sommige gevallen kan pesten op het werk zelfs leiden tot psychische problemen of lichamelijk letsel.

Gelukkig zijn er stappen die werkgevers kunnen nemen om pesten op de werkplek aan te pakken en te voorkomen. Hier zullen we je in dit artikel naar toe leiden

Hoeveel mensen zijn slachtoffer van pesten op het werk en hoe gebeurd dit?

Volgens statistieken van het ministerie van Sociale Zaken en Werk is één op de tien werknemers het slachtoffer van pesten op de werkvloer. Pesten komt het meest voor in de industrie en de transportsector.

In 2015 ontdekte TNO dat 25% van de medewerkers aangeeft pesterijen te hebben ondergaan. Met andere woorden, 550.000 mensen in Nederland hadden last van pesterijen op het werk.

Kan voorkomen in verschillende vormen

Pesten kan zowel verbaal als non-verbaal, openlijk en verborgen ontstaan. Er zijn veel verschillende soorten pesterijen, maar een van de meest voorkomende is intimidatie of een vijandige werkomgeving.

Dit gebeurt wanneer een werknemer herhaaldelijk wordt aangevallen met beledigende opmerkingen of acties, die het moeilijk maken om hun werk te doen.

Een ander type pesten is sociaal isolement, waarbij het slachtoffer doelbewust buiten de groepsactiviteiten of gesprekken wordt gehouden.

En tot slot is er fysiek pesten, dat kan bestaan uit slaan, duwen of andere vormen van geweld.

verschillende vormen van pesten op het werk
Pesten op het werk kan op verschillende manieren voorkomen. Bekijk hieronder een aantal voorbeelden.

Voorbeelden van pesten op het werk

Hieronder zullen we een aantal verschillende voorbeelden geven van pesterijen op het werk

Voorbeeld 1: Agressief benaderd worden

Verbale agressie op het werk kan vele vormen aannemen, maar wordt algemeen beschouwd als pestgedrag.

Dit soort gedrag wordt vaak gebruikt door iemand die zich in een situatie bedreigd of onzeker voelt en kan zeer schadelijk zijn voor het moreel en de productiviteit van het team.

Verbale agressie kan bestaan uit schreeuwen, vloeken, schelden en bedreigingen uiten. Het is belangrijk om de tekenen van verbale agressie te herkennen om effectief met de situatie om te gaan.

Voorbeeld 2: Mannen die hun mannelijkheid (verkeerd) tegenover vrouwen gebruiken of seksistisch zijn

Sommige mannen pesten vrouwen door zich seksueel tegenover hen te gedragen of extreem mannelijk te zijn. Hierdoor kunnen vrouwen zich ongemakkelijk of bang voelen.

Als een man er bijvoorbeeld altijd op staat te betalen voor het avondeten of deuren voor haar te openen, kan ze het gevoel hebben dat hij haar probeert te beheersen.

Of, als een man haar aanraakt op een manier die ze niet leuk vindt, kan ze het gevoel hebben dat hij haar pest.

Voorbeeld 3: Buitengesloten en/of genegeerd worden

Er zijn veel soorten pesterijen, maar een vorm die vooral op de werkplek voorkomt, is uitsluiting.

Wanneer een werknemer opzettelijk wordt weggelaten uit teamactiviteiten of gesprekken, wordt uitgesloten van e-mailketens of vergaderingen, of helemaal wordt genegeerd, kan dit zeer schadelijk zijn voor hun moreel en productiviteit.

Dit soort pesten kan bijzonder kwetsend en vernederend zijn en kan het slachtoffer het gevoel geven dat hij niet gewaardeerd of gerespecteerd wordt.

Voorbeeld 4: Iemand die je continue verbeterd (op een vernederende manier)

De eeuwige criticus is een vorm van pesten die ontmoedigend en vernederend is. Het neemt vaak de vorm aan van iemand die altijd negatief is en overal fouten in vindt, hoe klein ook.

Dit soort gedrag kan erg ontmoedigend zijn en het moeilijk maken om iets te bereiken.

Het kan ook erg vernederend zijn, omdat het slachtoffer het gevoel heeft dat hij constant naar beneden wordt gehaald.

Voorbeeld 5: Een schijnheilige pester

Een schijnheilige pestkop is iemand die mensen pest, maar zich dan beter voordoet dan zij zijn. Ze kunnen je fouten blootleggen of proberen je er slecht uit te laten zien in het bijzijn van andere mensen.

Hypocriete pestkoppen kunnen erg frustrerend zijn om mee om te gaan, omdat ze doen alsof ze beter zijn dan alle anderen en doen of ze nergens vanaf weten.

Het kan goed zijn dat ze ook gewoon aardig zijn wanneer je erbij bent, maar dan ze je dan achter je rug om zwart maken.

Gevolgen van pesten op de organisatie en de medewerkers

Pesten heeft nadelige gevolgen voor zowel de gepeste medewerker als uw organisatie. De gepeste medewerker kan vaak last hebben van psychische en zachte blessures, stressklachten of slaapproblemen ontwikkelen, zich hulpeloos, eenzaam voelen of het zelfvertrouwen verliezen.

Dit heeft een grote impact op de productiviteit van de medewerker en dus ook op het resultaat dat de organisatie boekt.

Een inefficiënte medewerker kan leiden tot een hoog ziekteverzuim en daarmee tot hogere kosten en minder bijdrage aan het resultaat.

Merkt u dat iemand in uw organisatie slachtoffer is van pesten? Je moet het pesten altijd serieus nemen en de situatie aanpakken.

Ziekteverzuim

Pesten op het werk kan gevolgen hebben zoals meer ziekteverzuim. Dit komt omdat wanneer mensen worden gepest, ze zich gestrest en ongelukkig kunnen voelen, wat ertoe kan leiden dat ze vaker ziek worden.

Als iemand je bijvoorbeeld op het werk pest, heb je misschien het gevoel dat je niet meer naar je werk wilt gaan, maar in plaats daarvan thuis blijft en de pester vermijdt.

Dit kan betekenen dat u belangrijke werktaken misloopt en mogelijk achterloopt op uw werk.

Meer personeelsverloop

Pesten op het werk kan een negatief effect hebben op het personeelsverloop. Dit komt omdat pesten kan leiden tot een ongemakkelijke en vijandige werkomgeving, waardoor werknemers hun baan kunnen verlaten.

Studies hebben zelfs aangetoond dat pesten op het werk een van de belangrijkste redenen is waarom werknemers hun baan verlaten.

Lagere motivatie en werktevredenheid

Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat pesten op het werk ook kan leiden tot een lagere werktevredenheid en mindrere motivatie, en daarnaast meer stress.

Al deze factoren kunnen bijdragen aan de beslissing van een werknemer om zijn baan op te zeggen.

Het is belangrijk dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn, wil je in de meeste gevallen de beste resultaten behalen.

pesten op het werk door leidinggevende
Van mening dat pesten ook moet stoppen? Lees hierodner wat je kunt doen tegen pesten op het werk.

Wat kun jij doen tegen pesten op het werk?

Er zijn een paar manieren waarop een manager en een werknemer kunnen samenwerken om pesten op de werkplek te voorkomen of te stoppen.

We zullen deze manieren hieronder voor de manager en werknemer los van elkaar met je doornemen.

Wat te doen tegen pesten als werknemer?

We geven handige tips om dit effectief te doen en bieden hulpmiddelen om u te helpen bij het zoeken naar ondersteuning.

Pesten op het werk kan zeer schadelijk zijn, zowel mentaal als fysiek, dus het is belangrijk om stappen te ondernemen om jezelf te beschermen.

Als je gepest wordt, onthoud dan dat je niet de enige bent, dat er mensen zijn die je kunnen helpen en dat je ook kunt leren om jezelf te helpen.

Wees assertief

Als medewerker heb je het recht om assertief voor jezelf op te komen als je gepest wordt en/of voor een collega die het slachtoffer is van pesterijen.

Dit betekent dat je jouw gevoelens en zorgen op een duidelijke en beknopte manier kunt communiceren en om het respect kunt vragen dat je verdient.

Om meer te leren over assertief gedrag kun je op deze pagina kijken en op deze pagina om assertiever te worden.

Benadruk je gevoel en de gevolgen

Het maakt de werkresultaten slechter omdat het moeilijk is om je op iets anders te concentreren als je van streek bent. Niemand verdient het om gepest te worden en het is belangrijk om het te stoppen.

Door op een duidelijke (of assertieve) manier aan te geven aan de pester wat het met je doet, welk gedrag hij vertoont en dat het jouw werkresultaten verslechtert is een effectieve manier om het te minderen.

Zorg voor een sterke lichaamstaal

Een manier om met een pestkop om te gaan, is door sterke lichaamstaal (ofwel non verbale communicatie) te gebruiken. Dit betekent dat je je hoofd omhoog houdt, oogcontact maakt en rechtop staat.

Het kan ook nuttig zijn om vertrouwen te uiten door een sterke stem te gebruiken en woorden en gedragingen te vermijden die op zwakte duiden, zoals zacht spreken of oogcontact vermijden.

Zo kom je sterker over en is het voor andere minder aantrekkelijk om juist jou te pesten.

Werk aan je zelfvertrouwen

Om minder snel het doelwit te worden van pesten op het werk, is het belangrijk om aan je zelfvertrouwen te werken.

Dit betekent een goed gevoel over jezelf en het gevoel hebben dat je je werk goed kunt doen. Als je je goed voelt over jezelf, zal het moeilijker zijn voor iemand om je te pesten.

Geef het door aan de bedrijfsarts en/of personeelszaken

Als u op het werk wordt gepest, geeft u uw klacht door aan de bedrijfsarts of personeelszaken. Door dit te doen, kunnen ze de situatie onderzoeken en mogelijk actie ondernemen om het pesten te stoppen.

Bovendien kunt u via officiële kanalen documenteren wat er gebeurt en bewijs hebben voor het geval u verdere actie moet ondernemen.

Wat kun je doen als leidinggevende tegen pesten op het werk?

Als leidinggevende is het belangrijk om op te komen voor je medewerkers als ze worden gepest.

Dit betekent een pleitbezorger voor hen zijn en ervoor zorgen dat ze eerlijk worden behandeld op de werkplek.

Het kan moeilijk zijn om op te boksen tegen een pestkop, zeker een schijnheilige of heel erg geniepige, maar het is belangrijk om te doen wat het beste is voor uw medewerkers.

Door voor hen op te komen, geeft je een bericht af dat je hen steunt en dat jij geen enkele vorm van pesten op jouw werkplek tolereert.

Veel aanwezig zijn op de afdeling

Pesten kan worden voorkomen door een afdelingsmanager te hebben die op kantoor zit en beschikbaar is voor medewerkers.

De afdelingsmanager kan fungeren als buffer tussen de medewerkers en helpen voorkomen dat er conflicten ontstaan.

De manager kan ook ondersteuning bieden aan medewerkers die worden gepest en helpen bij het creëren van een positievere werkomgeving.

Steun de gepeste medewerker

Een belangrijke stap bij het stoppen van pestgedrag is het ondersteunen van de gepeste medewerker. Dit kun je bijvoorbeeld doen door in het bijzijn van belangstelling te bieden in de gepeste medewerker.

Als manager is het ook belangrijk om emotionele steun bieden en laten zien dat je om het welzijn van de gepeste medewerker geeft. Dit kan helpen om de stress en angst veroorzaakt door het pesten te verminderen.

Het is ook belangrijk om een open communicatielijn met de werknemer houden en ervoor zorgen dat ze zich op hun gemak voelen om met jou over de situatie te praten.

Maak het pestgedrag bespreekbaar

Als leidinggevende is het belangrijk om met jouw medewerkers te praten over pestgedrag. Dit helpt pesten op het werk te verminderen.

Het is belangrijk om op te staan tegen pesters en hen te vertellen dat hun gedrag niet goed is, zodat er minder gepest wordt en de algehele werktevredenheid omhoog gaat.

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *