voor deze man is lezen heel belangrijk want hij leest zelfs in het water

Waarom is lezen belangrijk? Dit wist je vast nog niet..

De wereld is een continu veranderende plek, die elke dag verandert. Elke dag komt met een overvloed aan nieuwe kennis en ontdekkingen die helpen de wereld draaiende te houden. Er gaan talloze dingen wij dagelijks voor waar aannemen, nieuwe dingen worden uitgevonden, oude ideeën worden weggegooid en nieuwe ideeën worden geïntroduceerd. Maar de vraag is: “Hoe gaan we aan alle informatie komen?”

Hoe komen we aan nieuwe informatie?

Het antwoord hierop is: we moeten “Lezen”. Niet elke keer zullen we omringd zijn door mensen die ons nieuwe dingen, perspectieven en verhalen zullen vertellen over het onderwerp dat onze interesse heeft. Hiervoor moeten we boeken openslaan. Onze hersenen zijn als een machine die brandstof nodig heeft om effectief te werken en lezen werkt als brandstof.

Het is een oud gezegde: "Als je je geest wilt vernieuwen, lees dan".

Naarmate we groeien, worden we bestoken op school met veel kennis, maar we kunnen niet alleen overleven met die kennis. Het levensproces omvat leren en soms is het niet alleen om te leren, maar ook om af te leren en opnieuw te leren. Maar dit kan alleen gebeuren als je bereid bent om jezelf te investeren in een vruchtbare activiteit die LEZEN heet.

Elke persoon heeft zo zijn verschillende redenen, waarom hij of zij begint met lezen. Voor sommige mensen is lezen leuk. Het is een bron van ontspanning en ontsnapping uit de echte wereld terwijl het lezers meeneemt op een fantasierijke reis. Voor sommige mensen is het gewoon een dwang (zoals examens halen) en voor sommigen is het een verlangen om meer kennis op te doen en verbonden te blijven met de literatuur. Wat het motief ook is, de start met het beginnen van lezen brengt verschillende voordelen met zich mee die een zegen zullen blijken voor je mentale ontwikkeling.

"Lezen voor de geest is wat lichaamsbeweging is voor het lichaam" -Sir Richard Steele.

Leesvaardigheden

Lezen wordt gedefinieerd als een cognitieve vaardigheid die wordt gebruikt om symbolen te decoderen om betekenis aan de teksten te ontlenen. Iedereen leest op zijn eigen manier, onze leesstijl kan ons leesproces verbeteren en ons helpen onze doelen te bereiken. Onze leesstijl kan afhangen van de kennis die we willen opdoen, de benodigde tijd die we hebben of de benodigde informatie. Hier zijn de 4 soorten leesvaardigheid die velen van jullie moeten gebruiken, maar die ze niet kenden.

1. Skimmen

Het is een techniek waarmee de persoon snel kan lezen en belangrijke punten kan oppikken. Hierdoor kunt u een overzicht krijgen en een hoofdgedachte krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een boek om te kopen.

2. Scannen

Wanneer u specifieke informatie uit lange tekst nodig heeft, wordt scantechniek gebruikt. De persoon leest snel de tekst en vindt specifieke informatie.

3. Intensief lezen

Hiermee kun je langzaam en zorgvuldig lezen om een diepgaande informatie te krijgen. Deze vaardigheid is belangrijk wanneer je alle details moet kennen en er specifieke leerdoelen of doelstellingen zijn, zoals bij het maken van gedetailleerde verslagen of het schrijven van een scriptie.

4. Uitgebreid lezen

Het gaat om lezen omwille van plezier of plezier. Er is geen verwachting van de lezer. Het kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van leesgewoonten en de lezer begrijpt de betekenis door middel van context. Als je bijvoorbeeld de zin leest “Treed zachtjes omdat je op mijn dromen trapt”, kun je begrijpen dat tred zoiets als lopen betekent. Het kiezen van een passende leesvaardigheid is belangrijk, u kunt er bij het maken van een gedetailleerd kantoorverslag niet voor kiezen om te skimmen en scannen.

Wat zijn de voordelen van lezen?

Een beste gewoonte die men kan hebben, is lezen. Het vergroot onze kennis en verbeeldingskracht en fungeert als voedsel voor je ziel. De voordelen die het met zich meebrengt, zijn voldoende om het belang ervan uit te leggen.

1. Versterking van de hersenactiviteit

Het leesproces activeert verschillende hersengebieden. Het is een neurobiologisch proces dat de spieren van de hersenen traint. Het verandert de vorm en functie van de hersenen. Het helpt de neurale verbindingen in de hersenen te versterken. Naarmate de persoon begint te lezen, worden de structuren die betrokken zijn bij gesproken taal actief en wanneer de leesvaardigheid zich ontwikkelt, worden de visuele gebieden steeds actiever. De hoogste hersenactiviteit wordt geregistreerd in FMRI-onderzoeken na 6-8 seconden lezen. [1] Lezen vermindert de cognitieve achteruitgang en vertraagt ook het geheugenvervagingsproces.

2. Verbetering van communicatiedrempels

Zowel lezen als schrijven zijn met elkaar verbonden. Om te kunnen lezen moet men kunnen schrijven. Om een goede schrijver te worden, moet je lezen. Lezen opent je ogen voor nieuwe woorden. Als je nieuwe woorden leest, probeer ze dan op te schrijven en uit je hoofd te leren, en ze vervolgens in je spraak te gebruiken, op deze manier verbetert of verbetert lezen iemands communicatieve vaardigheden. Hoe beter of passende woorden je kent, hoe beter je communiceert. Het verbetert je spreekvaardigheid en opent de wereld met nieuwe perspectieven en meningen voor je.

3. Zelfonderzoek

Boeken zijn de deur naar een nieuwe wereld. Een wereld vol verschillende perspectieven en verhalen. Lezingen helpen je blik te verbreden en vormen je houding ten opzichte van jezelf en anderen. Het opent de deur naar nieuwe ideeën en denkwijzen. Lezen helpt bij het vormgeven van iemands identiteit en neemt deel aan de reis van zelfonderzoek (het verkennen van iemands interesses, motieven, capaciteiten en andere vaardigheden). Het helpt bij het bepalen van je pad, zoals na het lezen van detectiveromans, kom je te weten dat je talent en interesse hebt voor het oplossen van mysteries, dus nu ben je begonnen aandacht te schenken aan alle aanwijzingen en details. Lezen helpt bij het ontwikkelen van uw begrip van het leven en de wereld.

4. Wijzer en intellectueel gezond worden

Als je leest, leer je. Het helpt om de bestaande kennis die je hebt aan te vullen. Het zal je een belezen persoon maken. Dit betekent dat je kennis hebt, of het nu weinig of veel is, maar over veel. Je uiteenlopende kennis zal duidelijk zichtbaar zijn in je gesprekken en kan je in staat stellen om te gaan met diversiteit aan mensen, die behoren tot verschillende culturen, achtergronden of etniciteiten. En je kunt met veel mensen in contact komen op basis van je ervaring en kennis.

5. Creativiteit en denkvaardigheden verbeteren

Je hebt misschien ervaren dat we soms boeken lezen om specifieke vaardigheden of ambachten te ontwikkelen voor de lol of amusement, maar als we na enige tijd een probleem tegenkomen, blijven we nieuwe ideeën en beelden in onze geest krijgen om dat probleem op te lossen. Zo vergroot lezen onze creativiteit of probleemoplossend vermogen. We herinneren ons misschien niet wat we hebben gelezen of besteden bewust aandacht aan specifieke details, maar het idee wordt opgeslagen in onze hersenen en zal opduiken wanneer het nodig is. Het is gewoon een leugen om een puzzel op te lossen, je komt een situatie tegen, probeert de stukjes in gedachten samen te voegen om een compleet beeld te maken totdat het klopt en een probleem oplost.

6. Verlaagt stress

Lezen is een bron van kennis en plezier. Het fungeert als een ontsnapping aan de problemen van het echte leven, stimuleert de stemming, zorgt voor motivatie en wordt een goede partner als je alleen bent. Lezen zorgt voor ontspanning en verminderd gevoelens van stress, waardoor je dus stressbestendiger kunt zijn. Wanneer de hersenen gefocust zijn op een enkele taak, zoals lezen, biedt het de meditatieve voordelen en bevordert het ontspanning van geest en lichaam. Het helpt ook bij het verbeteren van de slaapcyclus. Het verlaagt de hartslag, vermindert de spierspanning en verlaagt stress. Het vermindert ook de kans op de ziekte van Alzheimer. [2]

De oplettende lezer heeft opgemerkt dat deze voordelen veelal overeenkomen met de voordelen van journaling of schrijven.

Waarom lezen en niet bijvoorbeeld een video kijken of presentatie volgen?

Wat het medium ook is, het uiteindelijke doel van lezen is het verkrijgen van betekenis en begrip. Maar hier rijst een vraag “Waarom lezen, als je een video kunt bekijken of naar een presentatie kunt gaan?” Het staat buiten kijf dat video’s en presentaties een grote bron van begrip en kennis zijn, maar we kunnen de andere voordelen die lezen met zich meebrengt niet ontkennen, dat is misschien niet mogelijk met alleen het bekijken van video’s.

Het optimale leerniveau wordt bereikt wanneer de persoon maximaal zijn zintuigen gebruikt, zoals horen, spreken, zien, aanraken, ruiken en al deze worden gebruikt wanneer een persoon leest. Als je leest, kijk, spreek en hoor je wat je zegt (weliswaar in jezelf). Ook als je leest, worden belangrijke punten benadrukt, pagina’s omgeslagen en aantekeningen gemaakt waarbij de tastzin wordt gebruikt. Er is meer spieractiviteit dan wanneer je een video kijkt of presentatie volgt. Het gebruik van meer vaardigheden verbetert de hersenbetrokkenheid.

Bij het bekijken van video’s of presentaties zijn ook de zintuigen betrokken, maar het hangt af van andere factoren, zoals de geloofwaardigheid en spreekstijl van de presentator en het vermogen om het onderwerp interessant genoeg te maken om de aandacht van luisteraars te trekken. Als je een video bekijkt en deze niet interessant vindt, zal je niet genieten van het proces en zal het leren dus niet toereikend zijn.

Lezen is een actief proces, terwijl kijken een passief proces is. Het betrekt de persoon fysiek en biedt voldoende tijd voor consolidatie, door hiaten te nemen en te verwerken wat een persoon heeft gelezen. Lezen vereist meer focus en actieve betrokkenheid, terwijl je tijdens het bekijken van video’s, als je je laat meeslepen en afgeleid raakt, misschien niet eens weet welke punten je hebt gemist.

Het bekijken van video’s stelt een persoon bloot aan meer schermtijd en heeft een negatieve invloed op de gezondheid. Terwijl lezen helende effecten heeft voor onze mentale toestand.

E-boeken lezen of toch een papieren versie?

Vóór internet waren boeken de enige bron om te lezen. Met de tijd zijn veel mensen overgestapt van het lezen van boeken naar E-reading. Het is een onderwerp van discussie geworden en er rijst de vraag “Is het beter om te lezen op een E-reader of uit een boek?” E-readers zijn de speciale apparaten die worden gebruikt om boeken te lezen die rechtstreeks van internet zijn gedownload.

Zowel E-Reading als Book Reading hebben een gemeenschappelijk voordeel; Ze vergroten zowel onze kennis als ons denkvermogen, maar er wordt kritiek geuit op e-readers omdat ze minder geschikt zijn voor langdurige leessessies van teksten van het scherm en omdat ze geen tactiele aantrekkingskracht (betekenis: ”door aanraken waarneembaar”) hebben. [3] De markt van e-readers groeit echter snel en deze worden steeds populairder in de onderwijsinstellingen.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het lezen van boeken boven E-Reading, omdat E-reading, in tegenstelling tot het lezen van boeken, een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van onze hersenen, aangezien langdurige verblinding op een digitaal scherm de ogen kan belasten en zichtproblemen kan veroorzaken. Uit een enquête van de American University bleek dat 92% van de studenten zich beter had geconcentreerd bij het lezen van het gedrukte woord dan bij een e-versie. Een gedrukt boek moedigt ons daarom aan om zorgvuldiger te lezen en helpt onze hersenen om de focus op de taak te houden. [4]

Nu zijn de e-readers wel zo ontworpen dat ze geen gebruik meer maken van LED-schermen en dus niet schadelijk meer zijn voor de ogen zoals een telefoonscherm of een computerscherm, maar toch ben ik nog altijd een voorstander van papieren versies van boeken.

Toch een E-reader kopen? Bekijk onze pagina met de beste E-reader verkrijgbaar op de markt>>>

Voor boekentips kun je ook bij ons terecht:

+ berichten

Sehrish is (klinisch) psycholoog en biedt onder andere online consultancy aan. Een aantal onderwerpen die zij het meest interessant vindt, zijn: echtelijke psychotherapie, begeleiding bieden bij seksuele intimidatie, persoonlijke (mentale) verzorging, stressstoornissen & psychoses. Sinds kort schrijft Sehrish ook teksten voor websites als deze. Wij zijn blij met de samenwerking van weer een talent in dit vakgebied.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *