betekenis van discipline

Wat is discipline of zelfdiscipline?

Waarom is discipline als een goede gewoonte en hoe zorg je dat je gedisciplineerd wordt of blijft?

Discipline is als het hebben van een goede gewoonte. Het is iets dat niet al te veel mensen hebben, maar het is heel waardevol. Het kan je helpen op koers te blijven en jouw doelen te bereiken.

Als je bijvoorbeeld fit wilt worden, moet je gedisciplineerd genoeg zijn om regelmatig te sporten, ook als je daar geen zin in hebt.

Of als je voor een toets wilt studeren, moet je gedisciplineerd genoeg zijn om elke dag tijd vrij te maken om je aantekeningen te bekijken.

Wat is de betekenis van discipline?

Discipline is een proces dat zorgt voor de ordelijke ontwikkeling van iemands capaciteiten en karakter. Het omvat instructie, correctie en aanmoediging.

Discipline moet worden afgestemd op het individu, rekening houdend met hun leeftijd, persoonlijkheid en interesses.

Discipline kent een aantal uitingsvormen in gedrag:

 • Er zorg voor dragen dat dingen die moeten gebeuren, ook daadwerkelijk gebeuren
 • Jezelf kunnen beheersen
 • Afspraken met jezelf (en/of anderen) nakomen
 • Je van bepaalde zaken (zoals slechte gewoontes) onthouden
 • Intrinsieke gemotiveerd zijn om dit gedrag vast te houden

Hoe herken je een gebrek aan discipline?

Er zijn een paar duidelijke signalen die kunnen wijzen op een gebrek aan discipline binnen een persoon of groep mensen.

Een teken is een algeheel gebrek aan organisatie of een rommelige werkomgeving.

Een ander teken kan frequente vertraging of gebrek aan aanwezigheid zijn, vooral voor belangrijke vergaderingen of evenementen.

Bovendien kunnen slechte communicatie- of besluitvormingsvaardigheden vaak symptomatisch zijn voor een gebrek aan discipline.

Als deze problemen niet worden aangepakt, kunnen ze op den duur tot grotere problemen leiden.

een ongedisciplineerd persoon
Als je er elke dag zo bij zit heb je dus een gebrek aan discipline. Soms is dit niet erg, maar wij leggen je hieronder de voordelen van disclipline uit.

Waarom is discipline zo belangrijk?

Discipline is belangrijk omdat het een individu in staat stelt zich op een specifieke taak te concentreren en het gewenste resultaat te bereiken.

In het bedrijfsleven wordt discipline vaak beloond met succes, terwijl degenen die discipline missen vaak als niet succesvol worden beschouwd.

Dit komt omdat discipline iemand in staat stelt zich aan zijn werk te wijden en zich te concentreren op het bereiken van zijn doelen.

Zonder discipline kan het moeilijk zijn om gefocust en gemotiveerd te blijven, wat kan leiden tot slechte werkprestaties en gemiste deadlines.

Zonder discipline geen succes

Discipline is om vele redenen belangrijk. Een reden is dat het moeilijk of onmogelijk kan zijn om succesvol te worden zonder discipline.

Een andere reden is dat discipline je helpt om op koers te blijven en je doelen te bereiken.

Bovendien kan discipline u helpen afleiding te vermijden en gefocust te blijven op wat belangrijk is.

Ten slotte kan discipline je helpen gemotiveerd te blijven en hard te blijven werken, zelfs als het moeilijk wordt.

Kun je discipline aanleren?

Discipline is een moeilijk concept om aan te leren, omdat het ongrijpbaar is en voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen.

Er zijn echter een paar algemene principes die kunnen worden toegepast om een student te helpen discipline te leren.

Een belangrijk aspect is het stellen van verwachtingen en het aanspreken van studenten om hieraan te voldoen.

Dit betekent ervoor zorgen dat studenten begrijpen wat er van hen wordt verwacht en vervolgens feedback geven over hun prestaties, zodat ze kunnen verbeteren.

Bij kinderen

Discipline is een moeilijk concept om aan te leren en vereist vaak verschillende technieken, afhankelijk van het kind.

Enkele algemene tips om discipline bij te brengen zijn onder meer het stellen van regels en limieten, consequent zijn met straffen en beloningen en kinderen leren omgaan met gevoelens zoals woede en frustratie.

Het is ook belangrijk om een goed rolmodel voor kinderen te zijn en ze gedisciplineerd te laten zien hoe ze zich moeten gedragen.

Inspiratie leidt tot motivatie en gedisciplineerd gedrag

Een geïnspireerd persoon zal eerder gemotiveerd en gedisciplineerd zijn omdat hij een doel heeft en iets interessant vindt.

Wanneer iemand geïnspireerd is, hebben ze het gevoel dat ze iets met hun leven doen dat betekenis heeft en ertoe doet.

Dit kan hen de drive geven om gefocust en gedisciplineerd te blijven om hun doelen te bereiken.

Geïnspireerd raken leidt ook vaak tot een gevoel van verbondenheid, wat mensen de kracht kan geven om door te gaan als het even tegenzit.

Zoek dus iets wat je leuk en interessant vindt en daarnaast een gevoel van inspiratie geeft.

Zo is het veel makkelijker om discipline op te wekken bij jezelf. Vice Versa werkt dit natuurlijk ook bij anderen.

hoe ga ik gedisciplineerd te werk
Discipline is dus een goede eigenschap om te ontwikkelen wil je meer bereiken, lees hieronder onze tips.

Tips bij het ontwikkelen van discipline

Leer jezelf bepaalde gewoonten aan om discipline te vergroten

Er zijn veel gewoonten die kunnen worden gebruikt om de zelfdiscipline te vergroten. Een daarvan is om een routine te creëren en je eraan te houden.

Dit kan inhouden dat je elke dag een specifieke tijd vastlegt om te studeren, sporten of gezond te eten.

Een andere gewoonte is om grote doelen op te splitsen in beter beheersbare stappen.

Dit zal u helpen op het goede spoor te blijven en niet overweldigd te raken. Bovendien kan het handig zijn om jezelf te belonen voor het voltooien van taken of het bereiken van mijlpalen.

Bepaalde handelingen afleren

Discipline is iets dat kan worden vergroot door te oefenen en te leren welke acties dit tegengaan.

Als iemand bijvoorbeeld zijn discipline wil vergroten, moet hij stoppen met dingen te doen waardoor hij impulsief of ondoordacht gaat handelen.

Dit kunnen zaken zijn als het eten van ongezond voedsel, te veel tv kijken, alcohol drinken of drugs gebruiken, of te veel tijd op internet doorbrengen.

Al deze dingen kunnen afleiding zijn en het voor iemand moeilijker maken om zich aan zijn doelen te houden.

Ja inderdaad, ook om deze dingen af te leren heb je discipline nodig.

Het is het best om bijvoorbeeld geen ongezond voedsel meer in huis te halen als je wil afleren het te eten.

Want als je het eenmaal in huis hebt is de stap veel kleiner om het erbij te pakken, dan wanneer je er eerst voor naar de supermarkt moet.

Vermijd uitstelgedrag

Uitstelgedrag is de gewoonte om taken uit te stellen tot later, wat vaak leidt tot een afname van de productiviteit.

Mensen die uitstellen vinden het misschien moeilijk om gefocust te blijven op een taak en kunnen zich overweldigd voelen door het werk dat ze moeten doen.

Een manier om zelfdiscipline te vergroten is om uitstelgedrag te voorkomen door een tijdlijn te creëren voor het voltooien van taken en deze op te splitsen in kleinere doelen.

Lees op deze pagina meer over uitstelgedrag vermijden>>

Ga iets doen wat je leuk en interessant vindt

Er wordt vaak gezegd dat om echt succesvol te zijn op welk gebied dan ook, je eerst iets moet vinden dat je graag doet.

Dit komt omdat wanneer je gepassioneerd bent over wat je doet, de discipline om jezelf te blijven pushen gemakkelijker komt.

Een manier om deze passie te cultiveren is door iets leuks en interessants te vinden om te doen.

Dit kan van alles zijn, van het volgen van een nieuwe klas of het leren van een nieuwe vaardigheid tot het verkennen van een nieuwe stad of het reizen over de wereld.

Maak een strakke planning met (smart) doelen

Discipline is de sleutel tot succes op elk gebied, of het nu de academische wereld of de zakenwereld is.

Wanneer je een strakke planning, smart doelen en duidelijke deadlines hebt, kun je gedisciplineerder werken.

Dit zal je helpen op koers te blijven en jouw doelstellingen te bereiken. Het hebben van een goed gedefinieerd plan geeft je een routekaart die je moet volgen, waardoor het gemakkelijker wordt om gefocust en gemotiveerd te blijven.

Lees meer over deadlines stellen (en halen) of over jouw doelstellingen smart maken.

Voorbeelden van discipline
De tips hierboven zijn ook van toepassing op groepen in het werk. Op deze laatste groep gaan we hieronder nog iets dieper in.

Discipline op de werkvloer

Discipline is belangrijk in veel beroepen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat artsen een hoog niveau van discipline handhaven om de beste zorg voor hun patiënten te bieden.

Advocaten moeten ook een hoge mate van discipline handhaven om in de rechtbank te slagen.

Leraren moeten gedisciplineerd zijn om hun klaslokalen georganiseerd en op schema te houden.

En atleten moeten gedisciplineerd zijn om gefocust te blijven en hun doelen te bereiken.

Een aantal andere beroepen waarbij discipline erg belangrijk is:

 • Leidinggevende functies
 • Het leger
 • Coaches van sportelftallen
 • Ondernemers

Voorbeelden van gedisciplineerd gedrag op de werkvloer

 • Je voert geen handelingen uit die tegen de regelgeving in gaan
 • Je volgt procedures netjes op
 • Je zoekt niet naar hoe ver je kunt gaan, maar doet wat er gevraagd wordt
 • Je houdt je niet bezig met randzaken
 • Je houdt van orde, structuur en regelmaat
 • Je hebt behoefte aan duidelijkheid omtrent wat er van je geijsd word
 • Interne afspraken worden netjes nageleefd
 • Afwijkende zaken worden gemeld

Discipline vergroten onder jouw werknemers

Er zijn een paar dingen die kunnen worden gedaan om meer discipline bij werknemers bij te brengen.

Een daarvan is om duidelijke verwachtingen voor hen te stellen en regels consequent te handhaven.

Dit betekent dat je een plan hebt en je eraan houdt, in plaats van de regels constant te veranderen.

Het is ook belangrijk om eerlijk te zijn in de manier waarop straffen of beloningen worden uitgedeeld.

Werknemers moeten weten wat er van hen wordt verwacht en wat de consequenties zijn als ze niet aan die verwachtingen voldoen.

Ook een tactiek: voorzie hen van een uitdaging

Discipline is essentieel in elke organisatie, maar het kan moeilijk zijn om het vol te houden als medewerkers niet worden uitgedaagd.

Een manier om uw medewerkers meer discipline bij te brengen, is door ze uit te dagen.

Dit kan betekenen dat ze hogere doelen stellen die ze moeten bereiken of dat ze complexere taken moeten uitvoeren.

Door een uitdaging te bieden, helpt jou je medewerkers te motiveren en gefocust te houden op hun werk.

Daarnaast kun je ze het gevoel geven dat ze door hun kwaliteiten deze uitdaging op kunnen lossen.

Kijk hiermee wel uit dat het niet nep overkomt.

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *