je eenzaam voelen

Wat kun je doen als je je eenzaam voelt?

In dit artikel bespreken we concrete tips om gevoelens van eenzaamheid te verminderen

We voelen ons allemaal wel eens eenzaam. Dit komt omdat we sociale dieren zijn en in de buurt van andere mensen moeten zijn.

Soms voelen mensen zich eenzaam, ook al zijn ze omringd door andere mensen. Dit is een gevoel dat bij veel mensen gedurende het leven wel eens gevoeld wordt.

Dit kan een probleem zijn voor mensen die alleen wonen, omdat ze niemand hebben om mee te praten of dingen mee te delen. In dit artikel geven we je enkele tips om met eenzaamheid om te gaan.

Wat wordt verstaan onder ”je eenzaam voelen”’?

Eenzaamheid is een emotie die kan worden gevoeld wanneer een persoon geïsoleerd is van anderen.

Eenzaamheid kan worden veroorzaakt door fysieke isolatie, zoals wanneer iemand alleen woont, of door emotionele isolatie, zoals wanneer een persoon zich niet verbonden voelt met anderen.

Eenzaamheid kan een pijnlijke ervaring zijn en is in verband gebracht met een aantal negatieve gevolgen, zoals depressie, angst en een slechte lichamelijke gezondheid.

Het kan voelen alsof er niemand ter wereld is die je begrijpt, of dat je helemaal alleen bent in een grote, enge wereld. Eenzaamheid kan ook een gevoel van leegte zijn, alsof er iets ontbreekt in je leven.

Als je je hierin herkent zal je de tips in dit artikel zeker kunnen gebruiken,

Verschillende soorten eenzaamheid

Er zijn drie hoofdtypen eenzaamheid: emotioneel, sociaal en existentieel. Ook bespreken we hieronder nog aanvullend sociaal isolement.

Emotionele eenzaamheid wordt gevoeld wanneer een persoon niet dicht bij iemand staat en niemand heeft om zijn gevoelens mee te delen.

Sociale eenzaamheid wordt gevoeld wanneer een persoon alleen is in een groep mensen of wanneer ze geen vrienden hebben of wanneer een persoon minder sociaal contact ervaart dan hij of zij zou willen.

Existentiële eenzaamheid wordt gevoeld wanneer een persoon het gevoel heeft dat hij geïsoleerd is van de rest van de wereld en dat hij nergens thuishoort.

Deze tekortkoming wordt beschreven als een gevoel van verlies van plaats of doel in het leven, een existentiële eenzaamheid, voortkomend uit het niet kennen van iemands rol of plaats in het leven.

Wanneer iemand weinig of geen zinvolle sociale steun heeft, spreken we van sociaal isolement.

Sociaal isolement is niet hetzelfde als eenzaamheid, maar het kan er wel mee samenvallen. Sociaal isolement is een staat; eenzaamheid is een gevoel.

eenzaamheid oplossen
Daar sta je dan alleen, maar hoe komt dat en wat kun je eraan doen.

Mogelijke oorzaken van eenzaamheid

Er zijn enkele mogelijke verklaringen waarom mensen in armoede, chronisch zieken, mensen met een migratie achtergrond, laaggeletterden en LHBTI’s meer eenzaamheid ervaren.

Een verklaring is dat deze groepen worden gemarginaliseerd en gediscrimineerd worden, wat kan leiden tot een gevoel van isolement.

Bovendien hebben deze groepen mogelijk minder sociale ondersteuningsnetwerken vanwege hun omstandigheden of identiteit.

Sommige mensen vinden het ook soms gewoon lekker om alleen of zelfstandig te zijn en worden dan vaak einzelgängers genoemd.

Meer eenzaamheid in grote steden

Het fenomeen van eenzaamheid in grote steden is verbijsterend omdat het lijkt alsof er in deze gebieden meer mensen zouden zijn om mee om te gaan.

Veel mensen melden zich echter eenzaam te voelen op plaatsen waar er zogenaamd meer mogelijkheden zijn om te socializen.

Er zijn verschillende theorieën over waarom dit het geval zou kunnen zijn. Een mogelijkheid is dat mensen in steden constant gehaast zijn en geen tijd hebben om te stoppen en met anderen te praten.

Een andere mogelijkheid is dat stedelijke omgevingen geïsoleerd en anoniem kunnen zijn, wat kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en vervreemding.

Het verlies van een dierbare

Als iemand van wie we houden sterft, kan dat heel eenzaam voelen. Dat komt omdat we de persoon verliezen die ervoor zorgde dat we ons speciaal en geliefd voelden.

Het kan moeilijk zijn om vrienden te maken of mensen te vinden die begrijpen wat we doormaken. Maar het is belangrijk om te onthouden dat we niet alleen zijn in ons verdriet, en dat er mensen zijn die om ons geven.

Psychische problemen

Eenzaamheid is een relatief terugkerend probleem voor mensen met psychische aandoeningen, zoals een angststoornis, depressie of autisme.

Als je je interactie met anderen beperkt, kun je heel gemakkelijk eenzaam worden. Of je je wel of niet prettig voelt bij of bang bent om verkeerd begrepen te worden, kan ook een belemmering zijn voor je persoonlijke connecties.

Je durft bijvoorbeeld niet aan anderen te vertellen hoe het met je gaat of waar je mee bezig bent. Daarom houd je het voor je, omdat je bang bent dat je niet begrepen wordt.

Gevolgen van eenzaamheid

Studies hebben aangetoond dat eenzaamheid vaak kan leiden tot psychische klachten, zoals depressie en angst.

Dit komt waarschijnlijk omdat wanneer mensen zich eenzaam voelen, ze zich vaak geïsoleerd en niet ondersteund kunnen voelen, wat kan leiden tot negatieve gedachten, gevoelens en zelf een negatief zelfbeeld.

Bovendien kan eenzaamheid ook een voorspeller zijn van psychische problemen in de loop van de tijd, dus het is belangrijk om eventuele gevoelens van eenzaamheid direct aan te pakken.

eenzaamheid depressie
Eenzaam zijn kan soms vervelende gevolgen hebben, lees hieronder een aantal goede tips!

Tips om je minder eenzaam te voelen

1. Achterhaal waar de eenzame gevoelens vandaan komen

Soms voelen mensen zich eenzaam omdat ze niemand hebben om mee te praten. Andere keren voelen mensen zich eenzaam omdat ze niet vaak in de buurt van andere mensen zijn.

De beste manier om van je eenzaamheid af te komen, is door de oorzaak te vinden. Misschien moet je meer vrienden vinden, of misschien moet je een hobby vinden die je bezig houdt. Misschien moet je gewoon met iemand anders praten over hoe je je voelt.

Heb je jezelf verkeerd ingeschat, waardoor je je eenzaam voelt? Besteedt je genoeg tijd aan sociale interacties? Welke aanpassingen zou je kunnen maken aan je huidige levensstijl om je plezier in het heden te vergroten?

Door dergelijke vragen vaak te stellen, kun je de oorzaak van jouw eenzaamheid lokaliseren, en dit kan je in staat stellen om in de toekomst onbezorgd verder te gaan.

2. Realiseer je dat gevoelens van eenzaamheid weer weg gaan

Wanneer individuen begrijpen dat eenzaamheid geen permanente toestand is en dat de gevoelens ervan kunnen verdwijnen, kan dit helpen om de ervaring van eenzaamheid te verminderen.

Dit komt omdat individuen meer hoop zullen voelen dat ze hun gevoelens van eenzaamheid kunnen overwinnen en in de toekomst gelukkiger zullen zijn.

Soms kan alles heel erg negatief voelen als je je eenzaam voelt en dan is dit besef zeker een hulpmiddel.

3. Zorg voor voldoende zelfliefde

Zelfliefde is een noodzakelijk onderdeel bij het overwinnen van eenzaamheid. Wanneer iemand zich door zichzelf geliefd en gesteund voelt, is de kans kleiner dat hij externe validatie of steun van anderen nodig heeft.

Dit kan worden gedaan door positief over zichzelf te praten, tijd te besteden aan dingen die hen gelukkig maken en zichzelf te omringen met ondersteunende mensen.

Als je er doorheen zit dan kan het soms er moeilijk zijn om positief te blijven, maar mindfulness oefeningen of op juiste manier mediteren kan je vaak helpen.

4. Je bent niet de enige

Eenzaamheid kan het gevolg zijn van het gevoel geïsoleerd of losgekoppeld te zijn van anderen. Het kan ook optreden wanneer we een gevoel van doel of betekenis in ons leven hebben verloren.

Als we ons eenzaam voelen, kan het helpen te onthouden dat we niet alleen zijn. We zijn allemaal met elkaar verbonden en onderdeel van iets dat groter is dan wijzelf.

Er zijn miljarden mensen in de wereld en er zijn talloze mogelijkheden om met anderen in contact te komen. Er is altijd iemand die begrijpt wat je doormaakt.

Probeer optimistisch te blijven en deze tips op te volgen, dan zal je zeker vooruitgang boeken.

5. Bel of app een vriend of familielid

Het gevoel van eenzaamheid kan worden bestreden door vrienden en familieleden te bereiken via communicatiemiddelen zoals bellen of sms’en. Dit zal helpen om contact te maken met anderen, wat op zijn beurt het gevoel van eenzaamheid kan bestrijden.

Studies hebben aangetoond dat mensen die zich eenzaam voelen meer kans hebben op gezondheidsproblemen, dus het is belangrijk om contact te zoeken met anderen om een gezonde levensstijl te behouden.

Anderen de hand reiken kan ook helpen om iemands humeur en kijk op het leven te verbeteren.

Geen vriend of familielid? Een collega of iemand in de buurt kan ook!

6. Kijk op TV een talkshow (of zet deze op de achtergrond aan)

Dit klinkt misschien gek, maar dit werkt vaak echt goed, omdat je langzamerhand het gevoel van gezelschap krijgt.

Als mensen naar talkshows op tv kijken, kunnen ze zich minder eenzaam voelen. Dit komt omdat ze andere mensen kunnen zien en horen praten, waardoor ze zich meer verbonden kunnen voelen met de wereld.

Dit is vergelijkbaar met hoe mensen zich minder eenzaam voelen door naar een film of een restaurant te gaan, omdat ze in een sociale omgeving met andere mensen kunnen communiceren.

7. Zorg dat je beter wordt in het creëren van waarde voor andere mensen

Waarde creëren kan betekenen dat je iets nuttigs voor iemand doet, zoals een kopje thee zetten als ze zich ziek voelen, of proberen iemand aan het lachen te maken als ze zich down voelen.

Het kan ook betekenen dat je een goede vriend bent – luisteren wanneer iemand wil praten, of er voor hen zijn wanneer ze hulp nodig hebben.

Beter worden in geven en nemen kan het gemakkelijker maken om vrienden te hebben, en kan het ook gemakkelijker maken om vriendelijk tegen mensen te zijn.

Ook is het goed om te leren ontvangen, van andere mensen mocht je hier moeite mee hebben. Dit kan zijn: aanbod van hulp, liefde, vriendschap, maar ook complimenten etc.

8. Verbeter je communicatie en oefen met smalltalk

Met meer communicatieve vaardigheden kan men gevoelens van eenzaamheid verminderen. Door een praatje te maken, actief te luisteren en opener en communicatiever te zijn, kunnen mensen sociale verbindingen creëren en versterken.

Dit kan leiden tot een meer bevredigend sociaal leven en minder eenzaamheid, omdat je zo gemakkelijker contact maakt met andere op een plezierige manier.

Pagina’s van ons waar je wat aan hebt op dit gebied:

9. Sluit je aan bij een vereniging

Als je lid wordt van een vereniging, ben je samen met andere mensen die dezelfde interesses hebben als jij.

Dit kan je gevoelens van eenzaamheid helpen verminderen, omdat je mensen hebt om mee te praten en tijd door te brengen met wie je interesses deelt.

Als je bijvoorbeeld lid wordt van een boekenclub, kun je met andere mensen praten over de boeken die u leest en uw mening erover delen.

Als je lid bent van een hardloopclub, kun je hardlopen met andere mensen die van hardlopen houden en vrienden met hen maken.

10. Haal oude banden aan

Als iemand zich eenzaam voelt, willen ze misschien de banden met hun oude vriendschappen aanhalen om zich beter te voelen. Dit betekent dat ze hun vrienden zullen bereiken en meer tijd met hen zullen doorbrengen.

Ze willen misschien ook nieuwe vrienden maken waardoor ze zich goed voelen. Door tijd door te brengen met mensen die je gelukkig maken, kun je je minder eenzaam voelen.

11. Ga wat vaker het huis uit

Soms, als we ons eenzaam voelen, winkelen we misschien online of op Facebook. Maar in plaats van dat te doen, kunnen we naar buiten gaan om ons beter te voelen.

We kunnen bijvoorbeeld naar de winkel gaan en hebben zo kans om een bekende tegen te komen of een nieuw iemand te leren kennen.

Als we bijvoorbeeld gaan wandelen in het park, zien we mensen en dieren, en dat kan ervoor zorgen dat we ons minder eenzaam voelen.

Wees jezelf en probeer contact te maken met anderen. Je zal dan vanzelf mensen tegen komen die je waarderen om wie je bent.

Website | + berichten

Team Mindsetking bestaat uit het team van schrijvers van Mindsetking. Zij publiceren voornamelijk op basis van wetenschappelijk publicaties en diepgaand onderzoek naar het onderwerp in kwestie. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via contact@mindsetking.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *