Managers met veel werkstress.. Bijzonder of onontkoombaar?

Stress, tegenwoordig erg in de mode, is een woord geworden dat dagelijks wordt gebruikt, en in alle scenario’s denk ik dat we op een gegeven moment de uitdrukking hebben gezegd: ik voel me erg gestrest!, en als het soms kan worden veroorzaakt door werk.

Stress is naar schatting het op één na grootste geestelijke gezondheidsprobleem in de Europese Unie en een van de ernstigste gevolgen die het heeft voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

In de werkomgeving betekent dit een toename van beroeps- of werkgerelateerde ziekten, en voor organisaties en bedrijven in het algemeen betekent dit financiële verliezen.

Bij managers zitten deze niveaus van stress over het algemeen nog op een iets hoger niveau dan bij de gemiddelde werknemer. Toch lijken sommige managers er vrij goed mee om te kunnen gaan.

Hoe komt het dat sommige managers beter met stress om kunnen gaan? Waarom hebben de meeste managers meer stress en wat kunnen zij hieraan doen?

Indien deze vragen je aanspreken, lees dan vooral verder en lees wat voor zinnige informatie ik te vertellen heb. Het meeste van deze informatie is gebaseerd op wetenschappelijke bronnen.

Werkomgevingen en stress.. Manager het mikpunt?

Zoals ik al zei, komt werkstress voor in werkomgevingen, we brengen een groot deel van onze dag op het werk door, en hoewel veel mensen zich nuttig voelen omdat werken een meer positieve dan negatieve impact heeft, kunnen hoge niveaus van stress in sommige gevallen een gebrek aan welzijn en in het ergste geval uiteindelijk tot een burn-out lijden.

Dat wil zeggen: wanneer er te veel te doen is of te veel informatie is om te verwerken en men weet niet hoe het moet of men weet niet hoe men met de situatie moet omgaan op bijvoorbeeld hun werkplek, kan dit lijden tot hogere niveaus van stress.

Je kunt je voorstellen dat er bij een manager nog meer prikkels en ook veel meer informatie voorbijkomen dan bij een gemiddelde werknemer. Een manager is bijvoorbeeld vaak het mikpunt van vragen.

Daarnaast krijgen managers vaak te maken met werknemers die hun verhalen en problemen over de manager storten. Hier moet een manager mee dealen en wanneer de manager niet voldoet aan de eisen van de werknemers – op dit gebied – is de kans groot dat de manager dit komt te weten.

Grote triggers, de verwachte triggers?

Veel van de hoge werkstressniveaus worden ervaren wanneer de eisen van de werkomgeving zo hoog zijn, dat werknemers dit niet of amper bij kunnen benen, bijvoorbeeld door constant overwerken en een slechte of negatieve sfeer in de organisatie.

Sommige onderzoeken hebben echter aangetoond dat er in werkomgevingen sprake kan zijn van overbelasting zonder dat dit door intensiteit van het werk kan komen, maar meer door het relationele aspect. Dit wil zeggen dat sommige mensen dus meer stress kunnen hebben van het slecht in de groep liggen, dan door de aard van het werk zelf.

Nu zouden we kunnen denken dat één van de meest stressvolle functies die van manager is, omdat we het idee hebben dat een manager een persoon is met veel verantwoordelijkheden en projecten uitvoert, en dan zitten we er niet zo ver naast toch?

Hoewel het waar is dat dergelijke beroepen niet ontsnappen aan hoge niveaus van stress, is in feite één van de bronnen van stress niet alleen de werkdruk, maar eerder het gebrek aan steun van hun team.

Zodoende vertonen managers die dus een goede relatie met hun team hebben en veel steun ervaren, over het algemeen minder symptomen van stress en is het dus uitermate belangrijk dat je de juiste mensen in je team hebt, die je steunen.

stress reduceren voor managers
Zit je er dus wel eens zo bij? Dan doe je er zeker goed aan de volgende tips te lezen..

Maatregelen voor managers om stress te voorkomen en/of tegen te gaan zijn:

1. De beschermende kracht van een sterke persoonlijkheid

Mensen die in het dagelijks leven de rol van Manager vervullen, delen meestal bepaalde vaardigheden en kenmerken, waardoor ze iets stressbestendiger zijn dan de gemiddelde persoon.

Deze persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden bezitten managers deels van zichzelf en daarnaast zijn er ook managers die deze vaardigheden gedurende hun loopbaan ontwikkelen.

Waarom heb ik het over persoonlijkheid? Welnu, omdat een deel van onze stijl van denken en handelen, inclusief de manier waarop we beslissingen nemen (en dit omvat ook coping stijlen) onze omgeving, onze relaties en ons dagelijks leven kunnen beïnvloeden.

Zo hebben onze persoonlijkheidskenmerken ook invloed op onze manier van werken. Daarnaast heeft het pad dat iemand aflegt om manager te worden (misschien gek genoeg) eigenlijk een relatief kleine invloed op onze persoonlijkheid.

Wanneer profielen van managers worden vergeleken is het gebleken dat managers vaak mensen zijn die het leuk vinden om leiding te geven, functies te delegeren, een hoge mate van betrokkenheid laten zien, oog voor detail hebben, neiging tot perfectionistische eigenschappen vertonen, relatief veel zelfvertrouwen hebben, over emotionele stabiliteit beschikken en een positief beeld van hun eigen imago hebben.

Hoewel persoonlijkheid niet alles is, moeten we niet vergeten dat stress een belangrijk onderdeel is van psychosociale factoren, waaronder stressoren die omgevings- of mentaal kunnen zijn.

2. Identificeert de psychosociale factoren die stress op het werk helpen voorkomen.

Er zijn enkele factoren die van invloed zijn op het stressniveau, zoals slechte omgevingsomstandigheden, de werkomgeving, de organisatiestructuur die afwijkt van onze eigen waarde en normen, de (eventueel) conflicterende relationele stijl, mogelijke werkstijl zoals overwerken..

Echter zijn er gelukkig ook andere factoren die het tegenovergestelde effect kunnen hebben en worden gezien als een beschermende factor, zoals de mate van arbeidsvrijheid, steun van het team en collega’s en steun van het (top)management.

3. Hoe belangrijk is perceptie bij stressniveaus?

Hoewel we misschien het idee hebben dat managers overspannen lijken te zijn en dat dit komt doordat ze te veel werk verzetten, is dit volgens onderzoek niet helemaal het geval.

Het lijkt erop dat het positieve beeld dat ze van zichzelf hebben en ook het beeld dat ze hebben van hun eigen werkomstandigheden een beschermend effect hebben tegen stress.

Dit wil zeggen: dat wanneer je denkt dat hard werken en een beetje niet schadelijk voor je zijn, dit vaak ook niet zo is, maar dat wanneer je denkt dat je gebukt zal gaan onder het geringste beetje stress, je ook veel eerder het slachtoffer van stress zal zijn.

Ze noemen dit vaak ook wel een self-fulfilling prophecy.

4. Besteed aandacht aan zachte vaardigheden

We moeten rekening houden met de competenties zoals we eerder zeiden, zoals in dit geval van managers.

Belangrijke competenties die managers onder meer moeten bezitten zijn: leiderschap, het vermogen om problemen op te lossen, stressmanagement en assertieve communicatie, behoren tot de meest gewaardeerde competenties onder managers.

Competenties kunnen vaak in de loop van de tijd worden aangeleerd of verbeterd, het uitoefenen ervan kan een positieve kracht uitoefenen op stress, omdat het ons professionele profiel verder versterkt en daardoor zelfvertrouwen geeft.

Het maakt daarnaast je werk makkelijker en wanneer iets makkelijker wordt geeft het meestal minder stress..

5. Meld je aan voor enkele coachingsessies

Het inplannen van coaching sessies voor je personeel wordt elke dag meer en meer populair bij bedrijven.

Er is vastgesteld dat het implementeren van coaching het stressniveau bij werknemers in het algemeen en bij managers vermindert.

Daarnaast zou het ook tijdmanagement, zelfmanagement en veerkracht verbeteren en bied het een bron van ondersteuning voor het personeel. Hiermee bedoel ik dat de werknemers iets hebben om op terug te vallen.

Ook kan het de leiderschapsvaardigheden verbeteren en zijn de ontspanningsoefeningen die hier geleerd worden, simpel te begrijpen.

6. En ga indien nodig naar Counseling en waarom niet een training volgen om het omgaan met stress te verbeteren

Ja, soms heeft counseling een beschermend effect tegen stress bij managers, vooral wanneer de beslissing vrijwillig wordt genomen.

Soms zijn we zo overweldigd dat onze energie en ons vermogen om beslissingen te nemen afneemt. Counseling is een goede optie als we niet meer weten hoe we met zoveel stress om moeten gaan.

Het verwaarlozen van onze geestelijke gezondheid kan ongunstig zijn voor alle gebieden van ons leven en wanneer er waarschuwingssignalen zijn door overbelasting van het werk of wanneer we achterblijven zonder te weten hoe we ermee om moeten gaan, is het beter om naar een specialist te gaan.

Wacht daarom niet te lang met het zetten van deze stap. Een specialist kan jou snel helpen om vooruit te komen, terwijl je zelf vaak onnodig lang rond sukkelt.

7. Leiderschapsstijl

Er zijn twee stijlen van leiderschap die hebben plaatsgevonden in de organisatorische omgeving, transformationeel en transactioneel leiderschap.

Transactioneel leiderschap lijkt stressniveaus bij managers te helpen voorkomen, omdat het hen helpt een beter gevoel of perceptie van controle te krijgen.

Dit type leiderschap is heel klassiek, past vaak goed bij de stijl van de organisatie en is gebaseerd op de prestaties van werknemers.

Het beschermende effect treedt op omdat het het management vergemakkelijkt en de resultaten van het team te meten. Het is een simpele vorm van leiderschap waarbij duidelijke richtlijnen bekend zijn.

Dit in tegenstelling tot de transformationele stijl.. Deze stijl heeft recentelijk aan kracht gewonnen omdat het helpt bij de persoonlijke groei en zachte vaardigheden van werknemers.

Dit komt omdat deze stijl teamleiders aanmoedigt om een ​​voorbeeld te zijn van motivatie en inspiratie door waarden en intellectuele uitwisseling.

Helaas is de keerzijde dat managers een gebrek aan controle kunnen ervaren omdat er zoveel uit word gegaan van een hoge autonomie.

Deze transformationele stijl is dus een stijl die minder effectief lijkt te zijn om stressvolle situaties bij de Managers te voorkomen. Iets om in gedachten te houden dus…

8. Wat voor locus of control heb je?

Het lijkt erop dat het hebben van een interne locus of control geassocieerd is met een hoge werkbetrokkenheid, een hoge werktevredenheid, fysieke en mentale gezondheid.

Dit terwijl de externe Locus of Control niet erg bevorderlijk is voor het gevoel van werktevredenheid en daarom nadelig kan zijn op de stress die we waarnemen op ons werk.

Houd er rekening mee dat niet alle stressmanagement afhankelijk is van manager zijn of geen manager zijn.

Het is bekend dat stressoren ook met andere zaken te maken kunnen hebben zoals: het type organisatie, de werkomgeving en cultuur.

Om een voorbeeld te noemen: het is niet hetzelfde om voor een startup te werken dan voor een multinational, bijvoorbeeld omdat ze een andere cultuur en intensiteit zullen hebben. Zodoende kunnen niveaus van stress enorm verschillen.

Een ander voorbeeld is: wanneer je in een snelgroeiend bedrijf werkt, maar het management neemt niet voldoende mensen aan om de groei bij te benen, kan dit super veel invloed hebben op de stress die mensen ervaren..

Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met het type werk waarvoor gekozen wordt, het organisatieklimaat en de invloed ervan op werkstress.

Misschien ook interessant: Nog meer tips omtrent hoe je stress effectief kunt verminderen>>>

Interessant volgende stap?

Naast dat stress veel negatieve kanten kent en wij bij stress bijna altijd denken aan deze negatieve kanten, is het belangrijk om te weten dat stress in kleine mate, ook als positieve stimulans kan werken.

Ik denk dat een volgende interessante stap voor de wetenschap is om te kijken hoeveel technologie onze stressniveaus beinvloeden.

Het zou naar mijn mening bijvoorbeeld er interessant zijn om te kijken naar hoe schermen en elektronische apparaten onze (werk)stressniveaus beinvloeden.

Zelf ben er namelijk van overtuigd dat wanneer je je zo nu en dan compleet loskoppelt van schermen en elektronische apparaten, dit je gemoedstoestand zoveel rust geeft. Het kan een interessante manier zijn voor velen om meer rust in hun leven te brengen.

Moedig jezelf aan om vast te stellen welke factoren in jouw werkomgeving stressvol zijn en wat er voor nodig is om deze stressoren aan te pakken, zodat de kwaliteit van je (werk)leven toe zal nemen.

Bronnen

  1. Cooper, C. L., & Kirkcaldy, ByB, D. (2001).  Cross-cultural differences in occupational stress among British and German managers Managerial, Occupational and Organizational Stress Research. 14, 1.
  2. Skakon J, Kristensen TS, Christensen KB, Lund T, Labriola M. Do managers experience more stress than employees? Results from the Intervention Project on Absence and Well-being (IPAW) study among Danish managers and their employees. Work. 2011;38(2):103-9. doi: 10.3233/WOR-2011-1112. PMID: 21297280.
  •  Cartwright , J. (2022). How can coaching support manager experiencing stress at work? An emerging theory and implications for coaching research and practice. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring S16, 55-67. doi: 10.24384/790q-ea19
  • Parkyn, M. (2019). Managers Managing Stress at Work: Exploring the experiences of managers managing employee stress in the social housing sector (Doctoral dissertation). University of Chester, UK.
Arbeidspsycholoog | + berichten

Alexandra Florez is afgestudeerd in sociale psychologie en Human Resource Management. Zij heeft onder meer gestudeerd aan de Universiteit van Barcelona & de Universiteit van Catalonië. Sinds begin 2020 werkt zij voor haar zelf als freelance schrijver. Binnen mindsetking.nl houdt Alexandra zich voornamelijk bezig met organisatie-gerelateerde artikelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *